foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8869
9629
48182
82734
330048
18316976
Your IP: 3.228.21.204
2020-07-09 17:23

สถานะการเยี่ยมชม

มี 362 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระเยซูคริสตเจ้า

The-childhood-of-Jesus-Christ-Wallpaper-7466ในภาษาฮีบรู เยซู หมายถึง “พระเจ้าผู้กอบกู้”
คริสต์เป็นภาษากรีก แปลว่า : “เจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบกิจการอันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ”  หรืออีกนัยหนึ่ง “อุทิศตนเพื่อประกอบกิจการสำคัญนี้”
ฉะนั้นพระคริสต์จึงทรงได้รับการเจิมจากพระบิดาเจ้าเพื่อกอบกู้มนุษยชาติ ลูกหลานของพระองค์ เราผู้เป็นคริสตชนจึงมีสภาพของพระคริสต์เช่นพระเยซูเจ้า เราได้รับการเจิมเพื่อกอบกู้เพื่อนมนุษย์พี่น้องของเราพร้อมกับพระเยซูเจ้า

ข้อความจากพระคัมภีร์ : “พระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่า ‘พระคริสตเจ้า’ ประสูติจากพระนางมารีย์ผู้นี้” (มธ 1:16)

บทภาวนา : พระเยซูเจ้าข้า โปรดให้เรามีสภาพของพระคริสต์อย่างแท้จริง เป็นผู้กอบกู้มนุษย์เช่นพระองค์
• นามเยซู มีความหมายว่าอย่างไร?
- นามเยซู หมายความว่า “พระเจ้าผู้กอบกู้”
• คำว่า คริสต์ มีความหมายว่าอย่างไร?
- คริสต์ มีความหมายว่า “เจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์” หรืออีกนัยหนึ่งว่า “การอุทิศตน”
• ใครคือพระเยซูคริสตเจ้า?
- พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ได้รับการเจิมจากพระบิดา เพื่อกอบกู้มนุษยชาติ
• คริสตชนสามารถกอบกู้เพื่อนมนุษย์ พี่น้องของเขาได้หรือไม่?
- คริสตชนสามารถกอบกู้เพื่อนมนุษย์พี่น้องของเขา เช่นเดียวกับพระเยซูและพร้อมกับพระเยซูเจ้า

เหนือความทุกข์ทรมานและความตาย
    คริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าเพราะ : พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาหลังจากที่ได้ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวันตามที่ได้ทรงสัญญาไว้
    คริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าเพราะ : พระองค์ทรงรับความตาย
        - เพื่อยืนยันว่าพระองค์เป็นบุตรของพระบิดาเท่าเสมอกันกับพระเจ้า
        - เพื่อเป็นองค์พยานยืนยันถึงสิ่งที่ได้ทรงเผยแสดงแก่เราเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์และโลก
        - เพื่อทรงไถ่กู้เราจากบาป จากความทุกข์ทรมาน และความตาย
        - เพื่อทรงมอบถวายมนุษยชาติ ผู้เป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดาแด่พระองค์
        - ทั้งนี้เพราะทรงรักเรายิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เอง

ข้อความจากพระคัมภีร์ : ภายใน 40 วันหลังจากพระทรมาน  พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่พี่น้อง มากกว่า 500 คนในคราวเดียว (เทียบ 1คร 15:6)
ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรีทั้งสองคนว่า “อย่ากลัวเลย ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านกำลังมองหาพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่ เพราะทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วตามที่ตรัสไว้” (มธ 28:5-6)
บทภาวนา : พระเยซูเจ้าผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และจะเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราอีกครั้งหนึ่ง

    • เหตุใดเราจึงเชื่อในพระเยซูเจ้า?
    - เราเชื่อในพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพตามที่ได้ทรงสัญญาไว้

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk