ค้นหา

Kamson BKK Update!!

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2112
7133
18780
132052
188404
9071690
Your IP: 54.156.76.187
2018-05-22 09:28

สถานะการเยี่ยมชม

มี 148 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บทตอบรับ ก่อนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

บทตอบรับ ก่อนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
หลังประธานรับพระกาย และพระโลหิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พิธีกร         ลำดับต่อไป เป็นพิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก
ขอเชิญผู้ที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกยืนขึ้น เพื่อแสดงความปรารถนาในการรับศีลมหาสนิท
ประธาน       พวกลูกมาขออะไร
ผู้รับศีล        พวกลูกมาขอรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
ประธาน       พวกลูกรู้หรือไม่ว่า ศีลมหาสนิทคืออะไร
ผู้รับศีล        พวกลูกรู้ว่าศีลมหาสนิท คือ พระกาย และพระโลหิตของพระเยซูเจ้า    ซึ่งพระองค์ทรงมอบไว้ให้เป็นอาหารสำหรับวิญญาณ

ประธาน      เมื่อพวกลูกรู้เช่นนี้แล้ว พวกลูกได้เตรียมตัวรับศีลมหาสนิทอย่างไร
ผู้รับศีล       พวกลูกได้เตรียมตัวโดย การรับศีลอภัยบาป สวดภาวนา กระตุ้นเตือนความรัก และความกระหายที่จะรับพระองค์ยิ่งๆ ขึ้น
ประธาน    เนื่องจากศีลมหาสนิทเป็นศีลแห่งความรัก  พวกลูกจงแสดงความรักนั้นออกมาภายนอก   โดยให้คำมั่นสัญญาต่อพระองค์ ก่อนที่จะรับศีลมหาสนิทเถิด
ประธาน      เมื่อพวกลูกรู้เช่นนี้แล้ว พวกลูกได้เตรียมตัวรับศีลมหาสนิทอย่างไร
ผู้รับศีล       พวกลูกได้เตรียมตัวโดย การรับศีลอภัยบาป สวดภาวนา กระตุ้นเตือนความรัก และความกระหายที่จะรับพระองค์ยิ่งๆ ขึ้น
ประธาน    เนื่องจากศีลมหาสนิทเป็นศีลแห่งความรัก  พวกลูกจงแสดงความรักนั้นออกมาภายนอก   โดยให้คำมั่นสัญญาต่อพระองค์ ก่อนที่จะรับศีลมหาสนิทเถิด
ผู้รับศีล :  พวกลูกสัญญาว่า
    1. จะยึดพระเยซูเจ้าเป็นเพื่อนพิเศษเสมอ
    2. จะหลีกหนีบาป และจะหมั่นรับศีลอภัยบาปทุกครั้งที่ทำผิดต่อพระองค์
    3. จะมารับศีลมหาสนิทบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่มาร่วมมิสซา

บทภาวนาก่อนรับศีลมหาสนิท 
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ได้ตรัสว่า ผู้ใดวางใจ ในพระองค์  ผู้นั้นไม่มีวันจะต้องอับอาย ข้าพเจ้ามั่นใจในคำสัญญาอันนี้   จึงเชื่อมั่นว่า เมื่อได้รับประทานพระองค์ในโลกนี้แล้ว  ข้าพเจ้าจะมีบุญแลเห็นและเสวยสุขกับพระองค์ตลอดนิรันดรในสวรรค์ พระเจ้าข้า
ข้าแต่พระผู้ไถ่ พระองค์ทรงความรักสุดพรรณนาจึงได้ทรงพระกรุณาประทานพระองค์ เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจะไม่รักพระองค์ได้หรือ จริงแล้ว ข้าพเจ้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ ขอให้ข้าพเจ้าดำรงชีพ  และตายในความรักต่อพระองค์เถิด  พระเจ้าข้า
บทภาวนาหลังรับศีลมหาสนิท 
โอ้พระเยซูเจ้า  ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการพระองค์   ลูกชุมพาของพระเจ้า ผู้ได้พลีพระองค์เพื่อความรอดของมนุษย์ ขอนมัสการพระองค์อย่างสุดซึ้ง ร่วมกับเทวดาและนักบุญทั้งหลายในสวรรค์ด้วย  พระเจ้าข้า
โอ้พระเยซูเจ้า  ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการพระองค์   ลูกชุมพาของพระเจ้า ผู้ได้พลีพระองค์เพื่อความรอดของมนุษย์ ขอนมัสการพระองค์อย่างสุดซึ้ง ร่วมกับเทวดาและนักบุญทั้งหลายในสวรรค์ด้วย  พระเจ้าข้า
ข้าพเจ้าเป็นคนบาป พระองค์ยังทรงแลดู ข้าพเจ้าป่วยไข้ พระองค์ทรงบำบัดรักษา ข้าพเจ้ายากจน พระองค์ประทานพระคุณนานา ข้าพเจ้าจะทำไฉนจึงจะสนองพระคุณานุคุณได้ พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะซ้องสาธุการพระนาม ของพระองค์   ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ พระเมตตากรุณาตลอดนิรันดร  พระเจ้าข้า
พระสวามีเจ้า     พระองค์ประทานพระองค์ทั้งหมดแก่ข้าพเจ้า พระคุณอันนี้ ข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาสนอง เพื่อเป็นเกียรติมงคลแด่พระองค์ ขอยกถวายร่างกาย วิญญาณและสรรพสิ่งของข้าพเจ้า โปรดกระทำต่อข้าพเจ้า ดังทรงเห็นดีเห็นควรเถิด พระเจ้าข้า
พระผู้ไถ่เจ้าข้า     พระองค์เสด็จมาครอบครองข้าพเจ้าแล้ว โปรดอย่าให้ศัตรูความรอด มาแย่งชิงทรัพย์อันสุดประเสริฐนั้นไปเลย โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นบาป ทุกประการ โปรดป้องกันการประจญ และโปรดให้ข้าพเจ้าตั้งมั่นประพฤติตามพระบัญญัติโดยสุจริตตลอดชีวิตเถิด พระเจ้าข้า
พระผู้ไถ่เจ้าข้า     พระองค์เสด็จมาครอบครองข้าพเจ้าแล้ว โปรดอย่าให้ศัตรูความรอด มาแย่งชิงทรัพย์อันสุดประเสริฐนั้นไปเลย โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นบาป ทุกประการ โปรดป้องกันการประจญ และโปรดให้ข้าพเจ้าตั้งมั่นประพฤติตามพระบัญญัติโดยสุจริตตลอดชีวิตเถิด พระเจ้าข้า

ดาวน์โหลด บทตอบรับ ก่อนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

Bible Diary 2018

front 2018 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • ccclaw

 • history c

 • haab

 • document

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook