foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระคาร์ดินัลฮอร์เก้ เบร์โจโญ่ CARDINAL BERGOGLIO ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา

นครรัฐวาติกัน, 13 มีนาคม 2013 (VIS)

pope francis 1พระคาร์ดินัลฮอร์เก้  มาริโอ เบร์โจโญ่ ฮอร์เก้ เบร์โจโญ่  Cardinal Jorge Mario Bergoglio, S.J., ได้รับเลือกสรรเป็นพระสันตะปาปา องค์ที่ 266 ของผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญเปโตร.. พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกจากประเทศกลุ่มละตินอเมริกา เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่มาจากคณะสงฆ์เยสุอิต และทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เลือกพระนาม “ฟรานซิสที่ 1”
เมื่อเวลา 20.18 น. เป็นเวลา 55 นาทีหลังจากการปรากฏ “ควันสีขาว” "fumata" เมื่อเวลา 19.06 น. Jean-Louis Tauran พระคาร์ดินัลที่เป็นสังฆานุกรอาวุโส (proto-deacon) ประกาศอย่างเป็นทางการแก่ประชาชนจาก Loggia ภายนอก Hall of Blessings จากมหาวิหารวาติกัน

ต่อไปนี้เป็นคำประกาศของพระคาร์ดินัลTauran:
“ข้าพเจ้าประกาศขอประกาศแก่ท่านด้วยความชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นว่า
เรามีพระสันตะปาปาแล้ว;
ผู้ทรงดีเลิศและน่าเคารพยิ่งคือ พระคาร์ดินัลแห่งพระศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิก พระคาร์ดินัลเบร์โจโญ่ (Bergoglio) ผู้ทรงเลือกพระนามว่า “ฟรานซิส.]

ที่ประชุมลับให้ข้อสังเกตว่า ที่ประชุมที่นำไปสู่การสรรหาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่เริ่มเมื่อวันอังคาร 12 มีนาคม, 2013 ในวัดน้อยซิสตินแห่งพระตำหนักวาติกัน, พร้อมด้วย "Extra omnes" ได้ประกาศเมื่อเวลา 17.33 น. โดยมงซินญอร์ กีโด มารินี Msgr. Guido Marini นายจารีตประจำสันตะสำนัก ตามด้วยคำสาบานของบรรดาพระคาร์ดินัลผู้มีสิทธิลงคะแนน

ควันสีดำแรกพวยพุ่งเมื่อเวลา 19.42 น.ในวันเดียวกัในวันพุธที่ 13 มีนาคม, มีควันดำเวลา 11:40 น.ในวันพุธที่ 13 มีนาคม, มีควันสีขาวเวลา19:06น.

การอวยพรของพระสันตะปาปาองค์แรกที่ใช้พระนาม “ฟรานซิส" ว่า แด่โรมและแด่โลก (Urbi et Orbi) ขณะที่ทรงปรากฏองค์ที่ระเบียง กองเกียรติยศทหารสวิสแต่งกายเต็มยศและถือเครื่องยศประจำตำแหน่งพระสันตะปาปา เดินเข้าไปในจตุรัสและวางไว้ใต้ทางเดิน ตามด้วยตัวแทนของกองทหารอิตาเลียนที่ทำกันมาตั้งแต่ 1929, ได้มีการถวายความเคารพแต่พระสันตะปาปาในโอกาสสำคัญเพื่อเป็นเครื่องหมายของการคืนดีระหว่างสันตะสำนักกับรัฐอิตาลี. วงดนตรีของสันตะสำนัก. ทันที่ที่ประชาชนได้ยินพระนามของพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ก็พากันตะโกนว่า “ฟรานเชสโก ฟรานเชสโก”

เมื่อเวลา 20.24 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงปรากฏองค์ที่ทางเดินที่มีหลังคาและเปิดด้านข้าง ( Loggia) เวลา 20.24 น. ของมหาวิหารวาติกันที่สว่างไสว. ก่อนที่จะอวยพรว่า “แด่โรมและแด่โลก” ซึ่งเป็นการทักทายมหาชนที่รวมตัวกันตลอดบ่ายด้วยความหนาวเย็นและท่ามกลางสายฝน เมื่อเวลา20.24 น.ว่า “พี่น้องที่รัก สวัสดี พวกท่านทราบไหมว่า หน้าที่ของการประชุมลับเพื่อสรรหาพระสันตะปาปาคือการมอบพระสังฆราชองค์หนึ่งแก่โรม. ดูเหมือนว่าพี่น้องพระคาร์ดินัลได้เลือกข้าพเจ้าจากเกือบปลายแผ่นดินโลก  แต่เราอยู่ที่นี่! ข้าพเจ้าขอขอบใจสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น.  ชุมชนสังฆมณฑลแห่งโรมมีพระสังฆราชแล้ว. ขอบคุณ ประการแรกและประการสำคัญที่สุด ข้าพเจ้าขอสวดภวนาเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16. ขอให้เราสวดภาวนาเพื่อพระองค์ท่าน เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระพรแด่พระองค์ท่านและขอพระนางมารีย์ปกปักรักษาพระองค์ท่าน”
หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำการสวดภาวนาบทข้าแต่พระบิดา บทวันทามารีย์ และบทพระสิริรุ่งฌรจน์แล้ว พระองค์ตรัสกับมหาชนว่า

"และตอนนี้ให้เราเริ่มต้นการเดินทางนี้บรรดาพระสังฆราช และประชาชน การเดินทางของพระศาสนจักรแห่งโรมซึ่งเป็นหนึ่งที่นำพระศาสนจักรทั้งหมดในเมตตาธรรม. เป็นการเดินทางแห่งภราดรภาพที่ไว้วางใจระหว่างเรา. ให้เราสวดภาวนาเพื่อกันและกัน ให้เราภาวนาเพื่อโลกเพื่อว่า สิ่งนี้จะเป็นภราดรภาพที่ดี. ข้าพเจ้หวังว่า การเดินทางของพระศาสนจักรที่เราเริ่มในวันนี้ และที่ผู้ช่วยพระคาร์ดินัลที่อยู่ ณ ที่นี้จะช่วยเหลือข้าพเจ้าให้สำหรับการประกาศพระวรสารของเมืองที่งดงามนี้บังเกิดผล”

“บัดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพร ประการแรก ข้าพเจ้าขอความช่วยเหลือจากพวกท่าน ก่อนที่พระสังฆราชจะอวยพรสัตบุรุษ ข้าพเจ้าขอพวกท่านโปรดวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้อวยพรข้าพเจ้า: คำภาวนาของสัตบุรุษเพื่อพระสังฆราชของพวกเขา. ให้เราภาวนาเงียบๆ นี่คือคำภาวนาของพวกท่านเพื่อข้าพเจ้า

"บัดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรพวกท่านและชาวโลกทั้งมวล และมนุษย์ผู้มีน้ำใจดี”
หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาทรงอวยพรแล้ว พระองค์ตรัสอีกว่า
“พี่น้องที่นัก ข้าพเจ้าขอลาไปก่อน ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น. พรุ่งนี้ ข้าพเจ้าจะไปภาวนาต่อพระนางมารีย์ เพื่อพระนางจะปกปักรักษาทุกคนในโรม ราตรีสวัสดิ์และขอให้พักผ่อนอย่างดี.”