foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7044
23603
85088
257332
436281
14568121
Your IP: 3.95.131.97
2019-11-15 10:26

สถานะการเยี่ยมชม

มี 311 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

maxresdefault

พระตรีเอกานุภาพ
    พระธรรมล้ำลึกเรื่องตรีเอกานุภาพนี้นำเราให้เข้าใจลึกซึ้งเรื่องพระเจ้ายิ่งขึ้น พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวแน่นอน แต่พระองค์ไม่ทรงอยู่ตามลำพังพระองค์เดียว ความรักและความสัมพันธ์นิรันดรระหว่างพระเจ้ากับพระบุตร คือชีวิตของพระองค์ พระบิดาทรงให้กำเนิดพระบุตรโดยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพระองค์แก่พระบุตร พระบุตรสนองตอบความรักของพระบิดาด้วยการคืนทั้งสิ้นแก่พระองค์ พระจิตเจ้า คือผลของความรักและความสนิทสัมพันธ์ที่พระบิดาและพระบุตรมีต่อกัน

    เรื่องดังกล่าวมานี้ คือสิ่งที่ชาวคริสต์เรียกว่า “พระธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกานุภาพ” พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่ในพระองค์นั้นดำรงอยู่สามพระภาค คือพระบิดา พระบุตร และพระจิต พระภาคที่หนึ่งคือ พระบิดานั้นทรงเป็นแหล่งที่มา หรือบ่อเกิดแห่งบรรดาคุณความดีทั้งมวล ส่วนพระภาคที่สองผู้ทรงพระนามว่า พระบุตรผู้ทรงเป็นพระฉายาหรือรูปลักษณ์อันสมบูรณ์แห่งความดีของพระเจ้าพระบิดาและพระภาคที่สาม ผู้ที่ทรงพระนามว่าพระจิตทรงเป็นสายใยแห่งความสนิทสัมพันธ์ของความรักระหว่างพระบิดากับพระบุตร และเพราะการเสด็จมาทรงบังเกิดเป็นมนุษย์รวมทั้งการทรงส่งพระจิตเจ้ามาในโลกนี้ เราทั้งหลายจึงสามารถมีส่วนร่วมสนิทสัมพันธ์กับพระตรีเอกานุภาพนี้ได้ พระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นพี่น้องกับพระเยซู เมื่อพระเยซูทรงดำรงอยู่ในเรา พระจิตเจ้าทรงผู้ทรงประทับอยู่ในพระเยซูก็ประทับอยู่ในเรา และทรงบันดาลชีวิตเราด้วย และโดยเหตุที่พระเจ้า พระบิดาทรงโปรดให้เราเป็นลูกคนหนึ่งของพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวงก็ประทับอยู่ในจิตใจเราด้วย นอกจากนี้เวลาเราสวดภาวนา พระจิตเจ้าผู้ประทับอยู่ในเราจะดลบันดาลให้เราสวดภาวนาออกพระนามว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”ความไว้วางใจจนหมดสิ้นได้