^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

พระคุณกับการทดลอง

พระคุณกับการทดลอง
ลูกา 4:1-13
    หลังจากทรงรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน  พระเยซูทรงเปี่ยมด้วยพระจิต  และพระจิตองค์เดียวกันนี้เองนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดารและทรงถูกปีศาจประจญ
    บางครั้งเราไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมพระจิตเจ้าจึงอนุญาตให้ปีศาจประจญพระองค์  ตามธรรมดา เรามักคิดว่าพระจิตผู้ทรงประทานพระคุณจะนำเราไปในที่ดี  หรือสู่สภาพที่ดี เพราะเราคิดว่าพระคุณต้องเป็นพระพร  เป็นสิ่งดีๆ เท่านั้น  แต่พระจิตเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบดีว่าอะไรเป็นพระคุณและพระพรแก่เรา  การที่พระจิตทรงนำเราไปสู่สภาพที่ไม่พึงปรารถนาจึงเป็นการทดสอบ  หรือทดลองความเชื่อมั่นซึ่งจะเป็นผลดีแก่เรา

    “เมื่อปีศาจทดลองพระองค์ทุกวิถีทางแล้ว  จึงแยกจากพระองค์ไปรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม” (ลก 4:13)  การทดลองเกิดขึ้นกับพระเยซูก่อนการทรงทำพันธกิจและก่อนทรงรับทรมานบนกางเขน  เวลาของพระเยซูเจ้าที่กล่าวไว้ในพระวรสารหมายถึงเวลาของการขึ้นกางเขน การที่ปีศาจแยกจากพระองค์ไปรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมก็คือ  เวลาที่พระองค์จะทรงรับพระมหาทรมาน  และ ณ เวลานั้นปีศาจจะประจญพระองค์อีกครั้งหนึ่ง 
    สรุปตรงนี้คือ  เมื่อทรงอยู่บนกางเขน  และรับมหาทรมานถึงขีดสุดนั้น  พระเยซูทรงได้รับการทดลองสองอย่าง  คือให้เกลียดชังผู้ที่มรมานพระองค์อย่างหนึ่ง  และให้หมดหวังหรือผิดหวังในพระเจ้าพระบิดาอีกอย่างหนึ่ง
    พระเยซูทรงเอาชนะการทดลองดังกล่าวได้อย่างไร  เมื่อทรงประจญการทดลองอย่างแรกทรงสวดภาวนาว่า  พระบิดาขอทรงโปรดอภัยคนเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เขาทำ  คำสวดภาวนาเช่นนี้เองทำให้ทรงมีชัยชนะเหนือการทดลองให้เกลียดชังผู้ทำร้ายพระองค์ได้  และเมื่อประจญการทดลองอย่างที่สอง  ในตอนแรกพระเยซูตรัสถามพระบิดาว่า  “พระบิดาเจ้าข้า  พระบิดาเจ้าข้า  ทำไมละทิ้งข้าพระองค์เสีย”  แต่ในตอนท้ายก่อนสิ้นพระชนม์พระองค์ตรัสว่า  “พระบิดาเจ้าข้า  ข้าพเจ้ามอบวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์พระองค์”  และคำสวดภาวนาเช่นนี้ทำให้ทรงมีมีชัยชนะเหนือการทดลองอย่างที่สองนั้นได้
    เราเองบางครั้งได้รับการทดลองแบบเดียวกับพระเยซู  คือให้เกลียดชังคนอื่นและหมดหวังในพระเจ้า  แต่อย่าลืมว่าพระเยซูยังคงสวดภาวนาเพื่อเราทั้งบัดนี้และตลอดนิรันดรว่า  พระบิดาของทรงอภัยคนพวกนั้น  เพราะว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาทำ  เละพระบิดาเจ้าข้า  ข้าพเจ้ามอบวิญญาณไว้ในพระหัตถ์พระองค์  เพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้เลยว่าเราจะเอาชนะการทดลองทั้งสองแบบนี้ได้
    พระสันตะปาปา เลโอ เคยบอกเราไว้ว่า ไม้กางเขนของพระเยซูยังคงมีอยู่  เพราะฉะนั้นการสวดภาวนาของพระเยซูก็ยังคงมีอยู่  และจะมีอยู่ต่อไปตลอดนิรันดร

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2615
7926
61437
51468
420929
17955662
Your IP: 34.232.62.209
2020-06-06 07:12

สถานะการเยี่ยมชม

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk