foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

imagesทำไมบางคนจึงได้เห็นการนิมิต (Visions)


การนิมิตนั้นมิได้หมายถึงสิ่งที่เราเห็นในความฝัน แต่หมายถึงสิ่งที่เรารับรู้ในความเป็นจริงด้วยความรู้สึก นิมิตคือ การปรากฏมาของเทพเจ้า ทูตสวรรค์ หรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้กระทั่งจิตชั่ว

เนื่องจากว่าจิตนั้นไม่มีร่างกาย จึงมิอาจสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ ดังนั้นจิตจึงต้องเข้าร่างทรง เพื่อให้ประสาทสัมผัสได้ การประจักษ์มาจึงมีรูปร่างปรากฏของจิต

พระคัมภีร์กล่าวถึงการปรากฏมาของสิ่งเหนือธรรมชาติ ตั้งแต่บทแรกๆ ของหนังสือปฐมกาลจนถึงหนังสือวิวรณ์ ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรก็เช่นกัน ได้มีนิมิตจำนวนมากมายตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึงปัจจุบัน เราคุ้นเคยกับเรื่องการปรากฏมาของพระอาจารย์แด่นักบุญมาร์กาเร็ธ มารีย์     ที่ฟาแรเลอ โมนีอัล (ปี ค.ศ. 1673) และแม่พระประจักษ์แก่แบร์นาแด็ตที่ลูร์ด (ปี ค.ศ. 1858) และแม่พระประจักษ์แก่เด็กสามคนที่ฟาติมา (ปี ค.ศ. 1917)

นิมิตต่างๆ นั้นมีจุดประสงค์เพื่อคุณประโยชน์ฝ่ายจิตใจ มิใช่เพื่อผู้เห็นนิมิตเอง แต่เพื่อผู้อื่น ถึงแม้ว่าผู้เห็นนิมิตจะได้ประโยชน์มหาศาลทางด้านจิตใจ คือ ได้ประสบการณ์พิเศษเหนือธรรมชาติอย่างเช่นเราเห็นเรื่องการเผยแสดงของพระหฤทัยแด่นักบุญมาร์กาเร็ธ มารีย์ และสารที่แม่พระบอกกับแบร์นาแด็ตที่เมืองลูร์ด (ปี ค.ศ. 1858) และกับเด็กสามคนที่เมืองฟาติมา (ปี ค.ศ. 1917) พระเจ้าทรงห่วงใยมนุษยชาติ ดังนั้น นิมิตต่างๆ จึงมีจุดเด่นที่การส่องสว่างของพระเจ้าเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ส่วนบุคคล อย่างเช่น ผู้บำเพ็ญพรต คือ นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน นักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา และนักบุญแคธรีน แห่งซีเอนา

แม้ว่าเราจะกล่าวถึงนิมิตที่เป็นรูปธรรม นั่นคือเราสามารถรู้ได้โดยความรู้สึก แต่บรรดานักเขียนเรื่องล้ำลึก ยังกล่าวถึงเรื่องนิมิต “แบบจินตนาการ” และ “แบบจิตสำนึก” นิมิตแบบจินตนาการ ทำให้เกิดการประทับใจ ในรูปภาพที่คงอยู่ในความทรงจำ นอกเหนือจากสิ่งที่ประสาทสัมผัสได้ภายนอก แต่นิมิตแบบจิตสำนึกนั้น หมายถึง การเข้าใจทางญาณปัญญาถึงสัจธรรมเหนือธรรมชาติบางประการโดยมิได้มีประสาทสัมผัสแต่อย่างใด

นิมิตที่แท้จริงนั้นต้องแยกแยะจากเรื่องสิ่งลวงตาหรืออาการประสาทหลอนที่เกิดจากสภาพพญาธิวิทยา หรือการแทรกแซงของปีศาจ

ความเห็นเรื่องการเผยแสดงนิมิตของพระเจ้านั้นมี 2 ประเภท ประเภทแรก มีนิมิตที่เป็นสื่อเผยแสดงความเชื่อ เช่น การเผยแสดงเรื่องการรับสภาพมนุษย์ โดยการปรากฏมาของทูตสวรรค์คาเบรียล มาแจ้งสารแด่พระนางมารีย์ ประเภทที่สองมีการปรากฏมาให้บุคคลบางคนเป็นการส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกไว้ จึงมิได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเชื่อ

ในกรณีที่มีนิมิตเป็นการส่วนตัวนั้น ถึงแม้ว่าพระศาสนจักรได้ทำการสืบสวน สอบสวนและประกาศยอมรับนิมิตนั้นๆ เช่น การประจักษ์มาที่ ปาแรย์-เลอ-โมนิอัล ที่ลูร์ดและที่ฟาติมา พระศาสนจักรเพียงแค่เสนอให้สัตบุรุษแสดงความศรัทธาได้เท่านั้น พระศาสนจักรมิได้ขอให้เรายอมรับเป็นข้อความเชื่อ

ที่พระศาสนจักรมิได้ยอมรับนิมิตต่างๆ อย่างเป็นทางการนั้น มิได้หมายความว่าไม่มีการประจักษ์มาจริงๆ ความน่าเชื่อถือนั้นอยู่ที่ข้อเท็จจริงมากกว่า หลักเกณฑ์ของพระศาสนจักรในการยอมรับนิมิตว่าเป็นเรื่องจริงนั้นต้องพิจารณาดูสารที่เผยแสดงว่าสอดคล้องกับสารจากพระวรสารหรือไม่

เราจะไม่สนใจเรื่องการนิมิตก็ไม่ได้ เนื่องจากในแง่หนึ่งนั้นเป็นวิถีทางที่พระเจ้าทรงบอกสารให้ทราบ ในอีกแง่หนึ่งควรระวังการเชื่อแบบงมงาย การถือปฏิบัติตามคำชี้นำของพระศาสนจักรในเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัย