แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

blessing

การอวยพร

การอวยพร เช่น อาหาร ครอบครัว และความรัก ล้วนเป็นพรที่พระเจ้าประทานแก่เรา อีกทั้งยังเป็นการภาวนาวอนขอพรแห่งความรักและการดูแลของพระเจ้าด้วย

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 4:35-41) เย็นวันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า “เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด” บรรดาศิษย์จึงละประชาชนไว้ และออกเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นไป มีเรือลำอื่น ๆ ติดตามไปด้วย ขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้า คลื่นซัดเข้าเรือจนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้ว พระองค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือ บรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ ทูลถามว่า...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 20 มิถุนายน “เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย” (มธ 6 : 21) เพียงเล็กน้อย ก็มากพอแล้ว บทไตร่ตรอง ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจะเดินทางเป็นระยะทางใกล้ ๆ...
ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ปี B คลื่นสึนามิที่อยู่ภายในตัวเรา (Tsunami Within) รอสซีนี (Rossini) เป็นนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียน ในโอกาสหนึ่งเขาได้รับนาฬิกาที่สวยงามมากจากกษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส รอสซินีภาคภูมิใจในนาฬิกานี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นของขวัญจากราชสำนัก อีกสองสามปีต่อมาเขาได้นำมาอวดกับเพื่อนคนหนึ่งของเขา เพื่อนคนนี้กลับตั้งข้อสังเกตว่า แม้รอสซินีจะได้รับนาฬิกานี้มาเป็นปีๆแล้ว แต่กลับไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงของมัน รอสซินีกล่าวว่า...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 6:24-34) ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ ฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไร อย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไร ชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหาร และร่างกายย่อมสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ จงมองดูนกในอากาศเถิด มันมิได้หว่าน มิได้เก็บเกี่ยว...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 19 มิถุนายน “ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า...
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 6:19-23) ท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลย ที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและตัวขมวนทำลาย ถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 18 มิถุนายน “พระองค์ตรัสว่า...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท. 5:1 พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว ฉะนั้น จงยืนหยัดมั่นคง และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย รม. 8:38-39 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครอง...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...
พระวาจาแห่งปรีชาญาณสำหรับเยาวชน - ฝึกควบคุมตนเอง
อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ...

เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

เกมค้นหาคำ พระคุณพระจิต 7 ประการ
วิธีการเล่น 1. ค้นหาคำตามที่กำหนดให้ด้านขวามือ แล้วลากเส้นในตารางข้อความด้านซ้ายมือ คลิ๊กเพื่อเล่น เกมค้นหาคำ พระคุณพระจิต 7 ประการ

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

homily
บทเทศน์ คือคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับความหมายของบทอ่านจากพระคัมภีร์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
Holy Week
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ คือเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนสมโภชปัสกา เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ใบลาน ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เราระลึกว่า พระเยซูเจ้าทรงรับทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
holy water
น้ำเสก คือน้ำที่ได้รับการเสกโดยพระสงฆ์ บรรดาคริสตชนใช้น้ำเสกเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงศีลล้างบาปที่พวกเขาได้รับ
Holy Thursday
วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์คือวันพฤหัสบดีก่อนวันสมโภชปัสกา เป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับเพื่อนๆ...
Holy Spirit
พระจิตเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะส่งมายังบรรดาเพื่อนๆ ของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดาเจ้าในสวรรค์ พระจิตเจ้าทรงเป็นพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (ปี B)
วีดีทัศน์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก มก 4:35-41 ดาวน์โหลด สุขใจไปกับวันพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (ปี B) pdf

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง แม้ว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เมื่อถึงจุดหนึ่งปัญหาก็จะเข้ามาในชีวิตของเรา โยเซฟเข้าใจในเรื่องนี้ และท่านก็ให้ความหวังและการปลอบโยนแก่ผู้คนเมื่อพวกเขาเจ็บปวด โยเซฟต้องเผชิญกับความยุ่งยากและสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตของท่าน ตอนที่ท่านหมั้นกับมารีย์...
นักบุญโยเซฟ ผู้ช่วยชีวิตคนบาป
เรื่องราวทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับโยเซฟคือ...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนคนยากจน
โยเซฟรู้ดีถึงความยากจน...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7978
10224
85896
243667
332802
21935120
Your IP: 3.236.98.69
2021-06-19 18:33

สถานะการเยี่ยมชม

มี 227 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์