ค้นหา

Kamson BKK Update!!

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6223
7033
35879
149151
188404
9088789
Your IP: 54.92.173.9
2018-05-24 20:31

สถานะการเยี่ยมชม

มี 116 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คนใบ้หูหนวก

คนใบ้หูหนวก

พระคัมภีร์    มก 7:31-37

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    คนใบ้หูหนวก
4.    บุคคล 1-2-3-4   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    การประกาศพระวรสาร  การฟังพระวาจาของพระเจ้า

คำอธิบาย
    ผลกระทบจากการที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบ้หูหนวกโดยใช้ทางท่าทางและถ้อยคำที่แปลกๆ พิธีซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของการรักษาในสมัยนั้นรวมทั้งพวกพ่อมดหมอผีของคนต่างศาสนาด้วย ในสมัยนั้น มีความเชื่อว่าน้ำลายมีอานุภาพเป็นยารักษา ความสนิทสัมพันธ์ของพระเยซูเจ้ากับพระเจ้าเห็นได้จากสัญลักษณ์ของการที่พระองค์ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นเบื้องบน
    ความลับของการเป็นพระเมสสิยาห์ซึ่งในพระวรสารนักบุญมาระโกพบได้สองครั้งในการบอกเล่าถึงอัศจรรย์ครั้งนี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนใบ้หูหนวกออกไปต่างหากเพื่อรักษาเขา หลังจากทำอัศจรรย์แล้ว พระองค์ทรงห้ามประชาชนมิให้พูดเรื่องนี้กับผู้ใด
    พิธี “เอฟฟาธา” ได้เลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีศีลล้างบาป พระสงฆ์หรือสังฆานุกรภาวนาเพื่อให้ผู้สมัครเปิดรับพระวาจาของพระเจ้า และประกาศความเชื่อ

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    อะไรบ้างที่เราทำเป็นเหมือนกับว่าเราหูหนวกและพูดด้วยความยากลำบาก
    ความหมายของพิธีเอฟฟาธาในพิธีศีลล้างบาป
    เราสามารถได้ยินพระวาจาของพระเจ้าเมื่อใด
    เราสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าเราเปิดรับพระวาจาของพระเจ้า
    วิธีการต่างๆ ในการเผยแผ่ข่าวดี

ผู้บรรยาย    เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในเขตทศบุรี มีผู้นำคนใบ้ หูหนวกคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ ทูลขอร้องให้พระองค์ทรงปกพระหัตถ์
บุคคล 1    เขาต้องไม่ได้ยินแน่ๆ เลย
บุคคล 2    เขาไม่มีทางได้ยินเราพูดแน่นอน
 บุคคล 3    โปรดปกพระหัตถ์และรักษาเขาด้วยเถิด
พระเยซูเจ้า    (พูดกับคนใบ้หูหนวก)
    มากับเราเถิด
(พระเยซูเจ้านำคนใบ้หูหนวกออกจากฝูงชน คนใบ้ หูหนวกกลับมายังคนดู พระเยซูเจ้าแสดงท่าทางแบบไม่มีเสียงในขณะที่ผู้บรรยายอธิบาย)
ผู้บรรยาย    พระเยซูเจ้าทรงใช้นิ้วพระหัตถ์ยอนหูของชายผู้นี้ และทรงใช้พระเขฬะแตะลิ้นของเขา
    (พระเยซูเจ้าทรงเงยหน้าขึ้นข้างบนและถอนใจ)
พระเยซูเจ้า    “เอฟฟาธา” จงเปิดเถิด
คนใบ้หูหนวก    ผมได้ยินท่านพูด
บุคคล 1    ฟังซิ เขาพูดได้ชัดเจนทีเดียว
บุคคล 2    เขาได้ยินด้วย
พระเยซูเจ้า    (พูดกับทุกคน)
    อย่าพูดเรื่องนี้กับผู้ใด
    (พระเยซูเจ้าออกไป บุคคล 4 เข้ามา)
    (บุคคล 1-2-3 และคนใบ้หูหนวกวิ่งไปหาบุคคล 4)
บุคคล 1    พระเยซูเจ้ารักษาชายผู้นี้ซึ่งหูหนวก
บุคคล 2    พระองค์ยังทำให้เขาสามารถพูดได้อย่างชัดเจน
บุคคล 3    พระองค์ทรงกระทำทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้น เขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน และคนใบ้กลับพูดได้
บุคคล 4    ไปกันเถอะ เราไปบอกเพื่อนๆ และบรรดาญาติของเรากันเถิด
    (ทุกคนออกไป)

Bible Diary 2018

front 2018 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • ccclaw

 • history c

 • haab

 • document

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook