จับปลาได้มากมาย ครั้งที่สอง

พระคัมภีร์    ยน 21:1-14

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    เปโตร
4.    โทมัส
5.    นาธานาเอล
6.    ยากอบ
7.    ยอห์น
8.    ศิษย์ 1-2   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เก้าอี้แปดคู่ทำเป็นเรือ
2.    เสื้อคลุม
3.    ขนมปัง
4.    ปลา 2-3 ตัว
5.    ตาข่าย (แห)

ใจความสำคัญ
วันปัสกา/ชีวิตนิรันดร เอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้า ศาสนบริการ


คำอธิบาย
เรื่องราวของอัศจรรย์นี้บอกเป็นนัยๆ ถึงศีลมหาสนิท มีความคล้ายคลึงกับการทวีจำนวนขนมปังและปลาซึ่งเกิดขึ้นที่ฝั่งทะเลสาบ
ทีเบเรียส (ทะเลสาบเยเนซาเร็ธ) ด้วยเช่นกัน บรรดาอัครสาวกจับปลาไม่ได้เลยตลอดทั้งคืน แต่เมื่อพวกเขาเหวี่ยงแหไปทางกราบเรือตามคำแนะนำของชายผู้หนึ่งที่อยู่บนฝั่ง พวกเขาจับปลาได้มากมาย ด้วยอัศจรรย์ที่จับปลาได้มากมายนี้ เปโตรจำได้ทันทีว่าชายแปลกหน้าผู้นั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เปโตรหยิบเสื้อคลุมมาสวม เพราะโดยมารยาทของชาวยิวกำหนดไว้ว่าในการต้อนรับต้องแต่งกายหรูหรา และด้วยสัญชาติญาณ เขากระโดดลงไปในทะเลและว่ายน้ำไปหาพระเยซูเจ้า
    ถึงแม้พระเยซูเจ้ากำลังย่างปลาอยู่ แต่พระองค์ก็ยังขอปลาจากบรรดาอัครสาวก การกระทำนี้เป็นสัญลักษณ์ถึงการมีส่วนร่วมของบรรดาอัครสาวกในพันธกิจของพระองค์ ทำไมพระวรสารจึงบอกจำนวนปลาที่จับได้ ก็ยังคงเป็นความลี้ลับอยู่
    จำนวนมากมายอาจเป็นการชี้แนะถึงมิติสากลของพันธกิจของพระศาสนจักร คำอธิบายอย่างง่ายๆ คือ บรรดาอัครสาวกซึ่งเหมือนกับชาวประมงโดยทั่วไปที่มีความภูมิใจ และมีความตื่นเต้นเมื่อจับปลาได้จำนวนมาก จะนับจำนวนปลาและจำไว้แต่จำนวนที่มีขนาดใหญ่
    เพราะการประจักษ์ของพระเยซูเจ้านี้เป็นการประกาศถึงการกลับคืนพระชนมชีพ โดยธรรมชาติแล้ว บรรดาอัครสาวกมีความเกรงกลัวและความงุนงงกับธรรมล้ำลึกแห่งการประทับอยู่ของพระองค์กับพวกเขา พวกเขาเชื่องช้าที่จะจำพระองค์ได้ และไม่ได้ถามพระองค์ให้ทรงยืนยันว่าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    เรื่องนี้เหมือนกับการทวีจำนวนขนมปังและปลาอย่างไร
    สิ่งอื่นๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงจัดเตรียมให้อย่างมากมาย
    วิธีการต่างๆ ที่เรามีส่วนร่วมในพันธกิจของพระศาสนจักร
    เราสามารถจดจำพระเยซูเจ้าได้อย่างไร

-------------------------------------------------
(เปโตร โทมัส นาธานาแอล ยากอบ ยอห์น และศิษย์อื่นๆ นั่งอยู่ห่างจากเรือ)
ผู้บรรยาย    หลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว ศิษย์บางคนอยู่ที่ทะเลสาบทีเบเรียส
เปโตร    (ยืนขึ้น)
    ผมจะไปจับปลา
ศิษย์อื่นๆ    พวกเราจะไปกับท่านด้วย
    (บรรดาศิษย์ไปที่เรือและนั่งในเรือ เปโตรผลักเรือให้ออกไปและกระโดดขึ้นเรือ ทุกคนเริ่มพายเรือ)
ผู้บรรยาย    บรรดาศิษย์จับปลาตลอดคืน จนรุ่งสางก็ยังจับปลาไม่ได้เลย มีคนที่อยู่บนฝั่งเรียกพวกเขา
พระเยซูเจ้า    (ป้องปากและตะโกน)
    ลูกเอ๋ย จับอะไรได้บ้างไหม
บรรดาศิษย์    ไม่มีครับ
พระเยซูเจ้า    จงเหวี่ยงแหไปทางกราบเรือด้านขวาซิ แล้วจะได้ปลา
    (บรรดาศิษย์เหวี่ยงแหไปทางกราบเรือด้านขวา)
โทมัส    ดูซิ ปลาตัวโตๆ ทั้งนั้นเลย
นาธานาเอล    ปลาทุกตัวในทะเลอยู่ที่นี่หมดแล้ว
    (บรรดาศิษย์พยายามดึงแห)
ยากอบ    เราดึงแหขึ้นไม่ไหว
ยอห์น    (พูดกับเปโตร)
    เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่
    (เปโตรเอาเสื้อมาสวม โดดลงในทะเล และว่ายน้ำไปหาพระเยซูเจ้า ในขณะที่อีกสองคนคุยกัน และมองดูคนอื่นๆ เข้ามา)
โทมัส    เราไม่เคยทิ้งแหไว้ในเรือ ลากไปด้วยก็แล้วกันนะ
    (บรรดาศิษย์พายเรือเข้าฝั่ง ออกจากเรือ และมาร่วมกับพระเยซูเจ้าและเปโตร)
นาธานาเอล    ดูซิ พระองค์มีขนมปังและปลาปิ้งอยู่บนถ่านด้วย
พระเยซูเจ้า    เอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้างซิ
    (เปโตรไปที่เรือและลากแหขึ้นฝั่ง)
เปโตร    ปลาตัวโตๆ ทั้งนั้น แต่แหก็ไม่ขาด
    (พูดกับยอห์น)
    เราไปนับกันว่ามีเท่าใด
พระเยซูเจ้า    มากินอาหารเช้ากันเถอะ
    (บรรดาศิษย์นั่งเป็นวงกลมล้อมรอบพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงหยิบขนมปังแจกให้พวกเขา แล้วแจกปลาให้เช่นเดียวกัน)
ผู้บรรยาย    เมื่อบรรดาศิษย์นับจำนวนปลา พวกเขานับได้จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัว ไม่มีใครถามว่าชายผู้นั้นเป็นใคร พวกเขาทราบดีว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า