foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Catechetical Center of Bangkok

Kamson on Live

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6376
10445
25931
60483
330048
18294725
Your IP: 3.215.133.185
2020-07-07 14:00

สถานะการเยี่ยมชม

มี 144 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

f409db34f6091ab19a2e36050b7d4e6a

พระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
    การงทรงกลับคืนชีพของพระเยซูทำให้พวกศิษย์เข้าใจแจ่มแจ้งว่าพระเยซูทรงเป็นใคร เมื่อทรงมีชีวิตอยู่นั้น คำสอนและท่าทีอุปนิสัยของพระองค์ทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าบรรดาประกาศกทั่วไป พวกเขาเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร ผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างที่ไม่มีใครเหมือน การเสด็จมาในโลกนี้ของพระองค์คือ “เวลากำหนดมาถึงแล้ว” เป็นการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้าอย่างแท้จริง ไม่อย่างนั้นพระองค์คงจะไม่ทรงสามารถสั่งสอนผู้คนให้เปลี่ยนท่าทีความคิดในเรื่องธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิม (มาระโก 2:5) พวกศิษย์ได้รู้เห็นท่าทีและการกระทำของพระเยซูด้วยตาของตนเอง พวกเขาคงพอจะเข้าใจได้ว่าพระองค์เป็นใคร การกลับคืนชีพของพระองค์ทำให้พวกเขารู้ถึงความล้ำลึกถึงการมีตัวตนอยู่ในโลกของพระองค์ชัดเจนขึ้น พระเยซูทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพและประทับเบื้องขวาของพระบิดา พระเยซูทรงเป็นคนกลางนิรันดรที่เชื่อมโลกกับพระเจ้าให้ผูกพันกัน พระเยซูทรงเป็นผู้ทำให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าโดยทรงทำให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ก่อน พระเยซูทรงเป็นผู้ให้พระจิตของพระเจ้าแก่มนุษย์โดยทางลมหายใจของพระองค์เอง

พระเยซูองค์นี้ไม่ได้ทรงเป็นแค่หนึ่งในบรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง แต่ทรงเป็นมนุษย์แท้แน่นอน ทรงมีเลือดเนื้อ ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์ ทรงเจริญเติบโตจากวัยเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ ทรงรู้จักยินดี โศกเศร้า เหน็ดเหนื่อย ทรงมีหน้าที่การงานเหมือนมนุษย์ธรรมดาๆคนหนึ่ง ดวงตาของพระองค์เคยแสดงความรู้สึกโกรธ เคยทรงเพ่งมองผู้คนด้วยความรักลึกซึ้ง บางครั้งทรงมีความสุขสนุกสนาน บางครั้งทรงเกรงกลัวจนพระเสโทหยดเป็นเลือด ทรงมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์แท้และทรงเสียชีวิตอย่างมนุษย์ทั้งหลาย แต่การทรงกลับคืนชีพของพระองค์แสดงว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดร พระเยซูทรงเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้ทรงเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาอย่างเดียว ทรงมีพระลักษณะของความเป็นพระเจ้าอยู่ในพระองค์ด้วย พระเยซูทรงเป็นสะพานที่เชื่อมโยงมนุษย์กับพระเจ้า และเพราะทรงเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้านี่เอง พระองค์จึงทรงเป็นคนกลาง แต่เพียงผู้เดียว (ทิโมธี 2:5) พระเยซูกับพระเจ้า พระบิดาไม่ใช่องค์เดียวกัน เพราะว่าพระบิดาทรงเรียกพระเยซูเจ้าว่า “บุตรที่รักของเรา” (มาระโก 1:11) พระเยซูทรงเรียกพระบิดาว่า “พระบิดาของเรา” แต่ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระบิดาอย่างสมบูรณ์ เหตุนี้พระองค์จึงทรงมีคุณค่าสมควรต่อการเรียกขานว่า “พระเจ้า” ด้วย
    หลังจากทรงตายและกลับคืนชีพ เทวะสภาพหรือสถานภาพความเป็นพระเจ้าของพระองค์ก็ไม่ได้หมดสิ้นไป เพราะทรงเป็นพระเจ้าและเป็นอยู่นิรันดร
    เปาโล ยอห์น และบรรดาผู้แพร่ธรรมในพระศาสนจักรยุคแรกต่างก็เชื่อว่า ถ้อยคำในพันธสัญญาเดิมที่ว่า พระวาจานิรันดรของพระเจ้า พระสติปัญญา และฤทธานุภาพนั้น ล้วนแต่เล็งถึงพระเยซูเจ้า คนเหล่านั้น ล้วนแต่เล็งถึงพระเยซูเจ้า คนเหล่านั้นได้แสดงถึงความล้ำลึกของการทรงมีตัวตนอยู่อย่างมนุษย์ของพระเยซูว่าดังนี้คือ “พระวจนาตถ์เป็นพระเจ้าพระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม พระวจนาตถ์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าพระบิดาตลอดนิรันดรและทรงกลับไปประทับอยู่กับพระบิดาตลอดนิรันดร (ยอห์น 1:1-3 ; ฟิลิปปี 2:6 ; โคโลสี 1:15-20) “พระวจนาตถ์” องค์นี้ ทรงเป็นพระเจ้าเช่นเดียวกับพระเจ้าพระบิดา เพราะพระบิดาทรงให้พระบุตรกำเนิดมาพร้อมด้วยเทวะสภาพหรือพระลักษณะที่แท้จริงของพระองค์ พระบุตรองค์เดียวนี้ทรงเป็นพระวจนาตถ์ ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ เพื่อมนุษย์และเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ “พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์” (ยอห์น 1:14) จึงหมายถึงว่า พระเจ้าพระบิดาทรงส่งพระบุตรองค์เดียวให้มนุษย์เรา สรุปก็คือ การที่พระบุตรทรงรับทั้งสิ้นจากพระเจ้าพระบิดา และทรงกลับคืนทั้งสิ้นสู่พระบิดานั้น แสดงถึงความเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงของพระบุตรผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ เพื่อให้ทุกคนได้รับฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าด้วย

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk