แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

7. พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัม
    คืนหนึ่ง พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมว่า “อับราฮัมเอ๋ย อย่ากลัวเลย  เราเป็นโล่ป้องกันท่าน  บำเหน็จรางวัลของท่านจะยิ่งใหญ่มาก” แต่ อับราฮัมทูลว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์จะประทานสิ่งใดแก่ข้าพเจ้าเล่า ถ้าข้าพเจ้ายังคงไม่มีบุตร    พระองค์ทรงพาอับราฮัมออกไปข้างนอก แล้วตรัสว่า "จงมองดูท้องฟ้า นับจำนวนดวงดาวเถิดถ้าท่านนับได้" พระองค์ทรงเสริมว่า "ลูกหลานของท่านจะมีจำนวนมากมายเช่นนี้" อับราฮัมเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงนับว่าความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมสำหรับเขา
    องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่อับราฮัมที่หมู่ต้นโอ๊คของมัมเร ขณะนั้นเป็นเวลาแดดร้อนจัด อับราฮัมกำลังนั่งอยู่ที่ประตูกระโจม  เขาเงยหน้าขึ้นมอง ก็เห็นชายสามคนยืนอยู่ใกล้ตน ทันทีที่เห็น อับราฮัมก็วิ่งจากประตูกระโจมไปต้อนรับและกราบลงที่พื้นดิน  เขาพูดว่า "เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าท่านโปรดปรานข้าพเจ้า โปรดอย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเลย  ข้าพเจ้าจะให้เขาเอาน้ำมาล้างเท้าให้ท่าน เชิญท่านพักใต้ต้นไม้นี้เถิด  ขอให้ข้าพเจ้าไปนำอาหารมาให้ท่านสักเล็กน้อย ท่านจะได้สดชื่น มีกำลังเดินทางต่อไป ท่านมาถึงบ้านข้าพเจ้าแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ารับใช้ท่านเถิด" เขาทั้งสามจึงตอบว่า "จงทำตามที่ท่านพูดนั้นเถิด"
    เขาเหล่านั้นถามว่า "นางซาราห์ ภรรยาของท่านอยู่ที่ไหน" อับราฮัมตอบว่า "นางอยู่ในกระโจม"  คนหนึ่งจึงพูดว่า "ปีหน้า เราจะกลับมาหาท่านอีกอย่างแน่นอน นางซาราห์ภรรยาของท่านจะมีบุตรชายคนหนึ่ง" นางซาราห์ฟังอยู่ที่ประตูกระโจมเบื้องหลังอับราฮัม  นางซาราห์ได้ยินจึงหัวเราะอยู่ในใจคิดว่า "ฉันแก่เกินกว่าที่จะมีบุตรแล้ว สามีของฉันก็แก่แล้ว  แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามอับราฮัมว่า " มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ” (ปฐก 8  : 1 – 15)