foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

7. พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัม
    คืนหนึ่ง พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมว่า “อับราฮัมเอ๋ย อย่ากลัวเลย  เราเป็นโล่ป้องกันท่าน  บำเหน็จรางวัลของท่านจะยิ่งใหญ่มาก” แต่ อับราฮัมทูลว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์จะประทานสิ่งใดแก่ข้าพเจ้าเล่า ถ้าข้าพเจ้ายังคงไม่มีบุตร    พระองค์ทรงพาอับราฮัมออกไปข้างนอก แล้วตรัสว่า "จงมองดูท้องฟ้า นับจำนวนดวงดาวเถิดถ้าท่านนับได้" พระองค์ทรงเสริมว่า "ลูกหลานของท่านจะมีจำนวนมากมายเช่นนี้" อับราฮัมเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงนับว่าความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมสำหรับเขา
    องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่อับราฮัมที่หมู่ต้นโอ๊คของมัมเร ขณะนั้นเป็นเวลาแดดร้อนจัด อับราฮัมกำลังนั่งอยู่ที่ประตูกระโจม  เขาเงยหน้าขึ้นมอง ก็เห็นชายสามคนยืนอยู่ใกล้ตน ทันทีที่เห็น อับราฮัมก็วิ่งจากประตูกระโจมไปต้อนรับและกราบลงที่พื้นดิน  เขาพูดว่า "เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าท่านโปรดปรานข้าพเจ้า โปรดอย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเลย  ข้าพเจ้าจะให้เขาเอาน้ำมาล้างเท้าให้ท่าน เชิญท่านพักใต้ต้นไม้นี้เถิด  ขอให้ข้าพเจ้าไปนำอาหารมาให้ท่านสักเล็กน้อย ท่านจะได้สดชื่น มีกำลังเดินทางต่อไป ท่านมาถึงบ้านข้าพเจ้าแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ารับใช้ท่านเถิด" เขาทั้งสามจึงตอบว่า "จงทำตามที่ท่านพูดนั้นเถิด"
    เขาเหล่านั้นถามว่า "นางซาราห์ ภรรยาของท่านอยู่ที่ไหน" อับราฮัมตอบว่า "นางอยู่ในกระโจม"  คนหนึ่งจึงพูดว่า "ปีหน้า เราจะกลับมาหาท่านอีกอย่างแน่นอน นางซาราห์ภรรยาของท่านจะมีบุตรชายคนหนึ่ง" นางซาราห์ฟังอยู่ที่ประตูกระโจมเบื้องหลังอับราฮัม  นางซาราห์ได้ยินจึงหัวเราะอยู่ในใจคิดว่า "ฉันแก่เกินกว่าที่จะมีบุตรแล้ว สามีของฉันก็แก่แล้ว  แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามอับราฮัมว่า " มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ” (ปฐก 8  : 1 – 15)