แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

95. เปาโล : ผู้ประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ
    เปาโลชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเซาโล เป็นชาวยิวที่มีความเลื่อมใสศรัทธา เขาได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในพระคัมภีร์และได้รับการชักจูงให้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าไม่ใช่พระผู้ไถ่    แต่เป็นคนหลอกลวงประชาชน    ดังนั้น เซาโลจึงเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งเพื่อนำคนที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูเจ้ามาลงโทษและทำให้คนเหล่านั้นหมดความเชื่อและความไว้วางใจในพระเยซู    ครั้งหนึ่ง เมื่อเขาควบม้าไปยังเมืองดามัสกัส เพื่อจะจับคริสตชนที่นั่นมาคุมขังที่กรุงเยรูซาเล็ม เขาได้รับประสบการณ์ซึ่งทำให้ขีวิตเขาทั้งชีวิตเปลี่ยนไป    เพราะว่าขณะที่เขาเดินทางใกล้ถึงเมืองดามัสกัส ทันใดนั้นมีแสงสว่างจากท้องฟ้าล้อมรอบตัวเขาไว้  เขาล้มลงที่พื้นดินและได้ยินเสียงกล่าวว่า “เซาโล เซาโล ท่านเบียดเบียนเราทำไม”  เซาโลจึงถามว่า “พระเจ้าข้า พระองค์คือใคร?” พระองค์ตรัสว่า “เราคือเยซู ซึ่งท่านกำลังเบียดเบียน  ท่านจงลุกขึ้น เข้าไปในเมืองแล้วจะมีคนบอกให้รู้ว่าจะต้องทำอะไร”  เซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นดิน ลืมตา แต่ก็มองสิ่งใดไม่เห็น คนอื่นจึงจูงมือเขา พาเข้าไปในเมืองดามัสกัส      ที่นั่นเขาได้พบกับอานาเนีย    อานาเนียไม่เชื่อว่าเซาโลได้พบกับพระเยซูเจ้าและจะให้เขาเป็นสาวกของพระองค์    องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเขาในนิมิตว่า “อานาเนีย จงลุกขึ้นไปที่ถนนซึ่งเรียกว่าถนนตรง จงไปที่บ้านของยูดาส ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลที่มาจากเมืองทาร์ซัส ปกมือให้ เพื่อให้เขามองเห็นได้อีก    จงไปเถิด เพราะชายผู้นี้เป็นเครื่องมือที่เราเลือกสรรไว้เพื่อนำนามของเราไปประกาศแก่คนต่างศาสนา บรรดากษัตริย์และลูกหลานของอิสราเอล  เราจะแสดงให้เขารู้ว่า เขาจะต้องทนทุกข์ทรมานมากเท่าใดเพราะนามของเรา”    ดังนั้น อานาเนียจึงได้รับเซาโลเข้ากลุ่ม
    นับแต่นั้นเป็นต้นมา เปาโลก็ไม่เคยข่มเหงคริสตชนอีกแต่ประกาศพระนามของพระเจ้าแทน    ในเมืองดามัสกัสและในเมืองอื่นๆ    เขาได้ประกาศว่าพระเยซูคริสตเจ้าคือองค์พระผู้ไถ่ เปาโลได้กลายเป็นผู้ประกาศข่าวดีในที่ต่างๆ รวมทั้งในการเสวนากับชาวยิวในศาลาธรรม    เขาได้ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้น เขาได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชาวยิว ชาวกรีก และประชาชนของทุกประเทศบนโลกมาเป็นประชาชนใหม่ของพระเจ้า
        เปาโลถูกกล่าวโทษและถูกตามล่าจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง แม้กระทั่งไกลไปถึงประเทศกรีซ    เปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงคริสตชนชุมชนซึ่งตนได้ตั้งขึ้น    ในจดหมายเหล่านี้เปาโลได้ตักเตือนเขาและกระตุ้นให้กำลังใจเขา ได้อธิบายให้คนเหล่านั้นฟังว่าความเชื่อต่อพระเยซูเจ้ามีความหมายอะไรต่อมนุษย์และจะต้องดำรงชีวิตคริสตชนอย่างไร    ในที่สุดเปาโลก็ถูกจับในกรุงเยรูซาเล็ม และได้ถูกส่งตัวไปที่โรม    ในสภาพของนักโทษที่นั่นเขาได้รับการพิพากษาให้ประหารชีวิต เปาโลได้ตายเพื่อพระเยซูคริสต์ (กจ 9-28)