foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10539
11445
73638
192373
330048
18426615
Your IP: 3.95.139.109
2020-07-16 19:36

สถานะการเยี่ยมชม

มี 188 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การที่พระเจ้าทรงปกครองมนุษยชาติซึ่งเชื่อฟังพระองค์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  “อาณาจักรของพระเจ้า เริ่มขึ้นเมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลก และจะสมบูรณ์เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ้นพิภพ”
พระเยซูเจ้าทรงใช้ศัพท์นี้หลายครั้ง เช่น มก. 1.15 “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด” นักบุญเปาโลกล่าวว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติ และความชื่นชมยินในพระจิตเจ้า” (รม.14.17)

พระเยซูเจ้าเน้นว่า ผู้ที่พบพระอาณาจักรสวรรค์จะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง (ขาย สละ) เพื่อเข้าในพระอาณาจักร อุปมาเรื่องไข่มุก “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงาม เมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูง เขาจะไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น” (มธ. 13.45-46)
พระเยซูเจ้าตรัสถึงผู้ที่เป็นใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์  “ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น ผู้ใดถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้  ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์” (มธ. 18.3-4)
ตามความเห็นของนักบุญเทเรซาแห่งลีซีเออซ์ นักพรตแบบพิศเพ่งรำพึงคณะคาร์เมไลท์และปราชญ์แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก กล่าวถึงวิถีทางแห่งความเป็นเด็กฝ่ายจิต (ทางสายน้อย) ว่าเป็น “ทางแห่งความวางใจและการยอมมอบตนอย่างสมบูรณ์ ที่ดิฉันประสบความสำเร็จดียิ่ง สิ่งเดียวที่ควรทำในโลกนี้คือการถวายดอกไม้แห่งพลีกรรมเล็กน้อยแด่พระเยซูเจ้า และชนะใจพระองค์ด้วยการพิสูจน์ความรักของเรา… เราหวังในพระองค์มากเท่าใด เราก็จะได้รับมากเท่านั้น” ท่านมาประจักษ์แก่อธิการิณีที่เธอเคยสัญญาว่า เมื่อท่านนักบุญไปสวรรค์แล้ว จะกลับมายังโลกเพื่อยืนว่า “ทางสายน้อย” เป็นทางที่ดีที่สุดที่จะไปสวรรค์
พระเยซูเจ้าทรงใช้คำ “พระศาสนจักร” ควบคู่ไปกับคำ “อาณาจักรสวรรค์” (มธ. 4.17) เพื่อแสดงว่า ชุมชนแห่งยุคสุดท้าย เริ่มตั้งแต่ในโลกนี้ในรูปแบบสังคมที่มีระเบียบและพระองค์ทรงแต่งตั้งเปโตรให้เป็น ผู้นำชุมชนนี้ (ดู กจ. 5.11 /   1 คร. 1.2)  
ความชอบธรรม ในความหมายของพระคัมภีร์ คือ ความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง หรือความสัมพันธ์ที่ให้ชีวิต ในฐานะที่เป็นมนุษย์ รวมถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตัวเอง เพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ ความยุติธรรมหมายถึงให้สิ่งที่แต่ละคนควรจะได้รับ
สันติ (เป็นคำทักทายก็ได้) ในพันธสัญญาใหม่ หมายถึง  การไม่มีสงครามหรือความยุ่งเหยิง  ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ ในฐานะที่เป็นประเทศคือ ความสงบ
ความชื่นชมยินดี ในความหมายของพระคัมภีร์ คือ ความเป็นอยู่ที่ดี (well – being) อันได้แก่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ หรือ  การให้โอกาสแก่แต่ละคน ที่จะใช้ความสามารถหรือพรสวรรค์ที่เขาได้รับอย่างสร้างสรรค์
ในพระจิตเจ้า เนื่องจากคำศัพท์ทั้ง 3 คำ เป็นคุณลักษณะของพระอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์กระทำในพระจิตเจ้า เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่ พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงเราในโลกนี้แล้ว (เทียบ ลก.17.21)  คือทุกครั้งที่เรามีความยุติธรรม สันติ และความชื่นชมยินดีในพระจิตเจ้า เราก็ได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์กับพระอาณาจักรพระเจ้า แต่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะบางครั้ง เรายังตกอยู่ในบาป ความสมบูรณ์นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตายและไปอยู่กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เท่านั้น
อาณาจักรพระเจ้าจุดเริ่มต้นของอาณาจักรของพระเจ้าในจิตใจของเราก่อนและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาตั้งมั่นอยู่ในแผ่นดินโลกด้วยวิธีนื้คือ “การมีความรักต่อผู้อื่น” และผู้ที่ปฏิบัติตามบทปฐมเทศนา- ความสุขแท้ 8 ประการของพระเยซูเจ้าจะได้พบความสุข
"อาณาจักรของพระเจ้า" อยู่ ณ ที่ซึ่งพระเจ้าได้รับความรัก และ ณ ที่ความรักของพระองค์มาถึงเรามนุษย์ทุกคน เพราะความรักของพระเจ้าเป็นหลักประกันให้สิ่งที่เป็นอยู่ที่เราสัมผัสและเรารอคอยอยู่ …..เป็นชีวิตที่แท้จริง" ("รอดพ้นด้วยความหวัง"- พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16)
"อาณาจักรสวรรค์เป็นของประทาน จึงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และงดงามยิ่ง เราเองไม่สมควร "รับรางวัล" สวรรค์โดยอาศัยผลงานต่างๆของเราไว้ แต่เป็น "ของขวัญ" (ที่ให้เปล่าโดยพระเจ้าไม่หวังสิ่งตอบแทนจากเรา)

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk