อัลเลลูยา (Alleluia)
เป็นคำร้องสรรเสริญพระเจ้า  คำละติน ชาวยิวชอบตะโกนคำนี้เวลาดีใจ “จงสรรเสริญพระยาเวห์” พระศาสนจักรคาทอลิกถือว่าเป็นคำที่แสดงความขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความยินดี จึงกำหนดให้ร้องคำนี้อย่างสง่าในวันปัสกา และในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ก่อนที่พระสงฆ์จะอ่านพระวรสาร

อัลเลลูยา ภาษาไทยทับศัพท์คำละติน Alleluia ซึ่งแผลงมาจากคำกรีก Halleluiah (ฮัลเลลูยาห์) เป็นคำเลียนเสียงภาษาฮีบรูในพระธรรมเดิม ชาวยิวชอบตะโกนคำนี้เวลาดีใจ เหมือนที่เราชอบตะโกน "ไชโย" ความหมายตามรากศัพท์แปลว่า "จงสรรเสริญพระเจ้า" ชาวยิวปฏิบัติกันเคยชินเรื่อยมากจนทุกวันนี้ว่าเมื่อมีอะไรถูกใจ ก็ถือว่าพระเจ้าประทานให้ เขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าและจะเปล่งเสียงออกมาโดยอัตโนมัติว่า "อัลเลลูยา" เราไม่ตะโกนไชโยในวัด แต่ชาวยิวจะตะโกนอัลเลลูยาได้ทุกแห่งที่เขาดีใจ ไม่ว่าในวัด ในบ้าน ถนน ทุ่ง ฯลฯ
พระศาสนจักรถือว่าคำนี้แสดงความขอบคุณพระเจ้าด้วยความรู้สึกยินดี จึงกำหนดให้ร้องคำนี้ในวันพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพโดยเฉพาะ และอนุญาตให้ร้องในมิสซาหรือพิธีอื่นๆได้ ยกเว้นในบรรยากาศโศกเศร้า อย่างวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์และมิสซาผู้ตาย ในบรรยากาศเศร้า หากต้องการสรรเสริญพระเจ้าก็ให้ใช้คำอื่นแทน