แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อัสสัมชัญ (Assumption)
หมายถึงการที่พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
เหตุการณ์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเสด็จสู่สวรรค์แล้ว  และหลังจากที่พระจิตเจ้าเสด็จมาแล้ว อัครสาวกได้แยกย้ายกันไปประกาศพระวรสารยังเมืองต่างๆ พระนางมารีย์ได้สิ้นใจ บรรดาอัครสาวกได้นำพระศพของพระแม่ไปฝังไว้ในคูหา นักบุญโธมัสกลับมาภายหลังเหตุการณ์นี้  ท่านต้องการดูพระศพของพระนาง พวกสานุศิษย์จึงพาไปเปิดประตูคูหา ปรากฎว่า มีดอกกุหลาบขึ้นอยู่เต็ม ส่งกลิ่นหอม  และไม่มีพระศพแล้ว บรรดาอัครสาวกและศิษย์จึงเชื่อว่าเทวดาของพระเจ้า หรือพระเยซูเจ้าเองทรงมารับทั้งกายและวิญญาณของพระนางไปสวรรค์นิรันดรแล้ว เป็นการยืนยันว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยในพระแม่มารีอาและยกย่องให้เกียรติพระแม่เหนือมนุษย์ทุกคน พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ประกาศข้อความเชื่อนี้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1950 และพระศาสนจักรให้ทำการสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ" ทุกวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี