^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

นรก (Hell)

นรก (Hell)
    นรกประกอบด้วยการตัดสินลงโทษตลอดนิรันดรสำหรับผู้ที่ตาย โดยที่ได้เลือกเอาบาปหนัก (รู้ตัว เต็มใจ ผิดในข้อหนัก) ด้วยความสมัครใจ โทษสำคัญของนรกคือการถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดนิรันดร มนุษย์สามารถมีชีวิตและความสุขในพระเจ้าเท่านั้น  เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีชีวิตและมีความสุข อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ใฝ่ฝันถึง (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 212)

    “นรก” ศัพท์ภาษาอังกฤษ “hell” ได้มาจากชื่อที่ใช้เรียกสถานที่อันเป็นที่พักอาศัยของผู้ตาย ตามตำนานของชาวเยอรมันโบราณกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าติวตัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมือนกับ “sheol” ของชาวฮีบรู และ “hades” ของชาวกรีก หมายถึงสถานที่อยู่ของบรรดาผู้ตาย (ดู  กดว. 16.33)  คำว่า “ประตูนรก” หมายถึงอำนาจแห่งความชั่วร้าย ซึ่งชักนำมนุษย์ให้เข้าสู่ความตายแรกคือบาป จากนั้นจึงกักขังเขาไว้ตลอดไปในความตายนิรันดร หน้าที่ของพระศาสนจักรคือช่วยผู้รับเลือกสรรให้พ้นจากอำนาจของความตายจากความตายนิรันดร และนำเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ (ดู  1 คร. 15.26 / คส. 1.13 / วว. 6.8 และ 20.13)
ในพระธรรมใหม่ ที่พักอาศัยของบรรดาผู้ตายไม่ว่าจะดีหรือชั่ว ก็เรียกว่า บาดาล (hades) (มธ.11:23, ลก. 10:15; 16:23)  ส่วนสถานที่สำหรับลงโทษคนที่ประพฤติชั่วถูกเรียกว่า นรก (gehenna) (มธ. 5:22,29; 10:28; 18:9; 23:15,33; มก. 9:43,45,47; ลก. 12:5)  แม้พระเยซูเจ้าจะทรงใช้คำที่มีในยุคของพระองค์ ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะเห็นด้วยกับความคิดของรับบีต่างๆที่มีต่อการลงโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันมุ่งไปที่การทรมานทางกายอย่างนั้นจริงๆ  แม้กระนั้นพระเยซูเจ้าก็ได้ทรงบรรยายโทษที่ผู้กระทำชั่วจะได้รับเพราะความไม่สำนึกผิดของตนเองไว้อย่างรุนแรงเช่นกัน  ดังที่มีกล่าวไว้ในพระธรรมใหม่ว่าในนรกนั้นจะมีไฟที่ไม่รู้ดับ (มธ. 3:12; มก. 9:43; ลก. 3:17)  และไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ (มธ. 18:8; 25:41; ยด. 7)  เป็นสถานที่ที่มีการขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน(มธ. 8:12; 13:50; 20:13; 24:51; 25:30) และเป็นที่มืด (มธ.8:12; 22:13; 25:30)
    อย่างไรก็ตามคำสอนพระศาสนจักรเกี่ยวกับนรกเป็นสัจธรรมที่มีความล้ำลึกและมีการอธิบายในหลายลักษณะ แต่ส่วนหนึ่งที่ดูจะชัดเจนและเข้าใจได้คือ
คำสั่งสอนของพระศาสนจักรยืนยันการมีอยู่ของนรกและนิรันดรภาพของนรก วิญญาณของคนทั้งหลายที่ตายในสภาพมีบาปหนัก จะลงนรกไปในทันทีหลังจากถึงแก่ความตาย ซึ่ง ณ ที่นั้น วิญญาณจะต้องรับโทษนรก คือ “ไฟนิรันดร”   โทษสำคัญของนรกอยู่ที่การต้องถูกตัดขาดชั่วนิรันดรจากพระเจ้า   ซึ่งในพระองค์เท่านั้นที่มนุษย์จะสามารถมีชีวิตและมีความสุข  ซึ่งมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อมีชีวิตและมีความสุขดังกล่าวอันเป็นสิ่งที่มนุษย์ใฝ่ฝันถึง (หนังสือ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เล่ม 1 ข้อ 1035)
    คำยืนยันในพระคัมภีร์และคำสั่งสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับเรื่องนรก  เป็นการเรียกร้องให้เกิดความรับผิดชอบ  ซึ่งมนุษย์พึงใช้เสรีภาพของตนด้วยความรับผิดชอบอันนี้  ในการมุ่งไปสู่ชะตากรรมอันนิรันดรแห่งตน ในเวลาเดียวกัน ยังเป็นการเรียกร้องอย่างรีบด่วนให้กลับใจ  “จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้าง   ขวาง คนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมาก   แต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบ คนที่พบทางนี้มีจำนวนน้อย” (มธ. 7:13-14)
    เมื่อเราไม่รู้ทั้งวันและเวลา  ก็จำต้องเฝ้ารออยู่ตลอดไป ตามคำเตือนขององค์พระเยซูเจ้า เพื่อว่า เมื่อกระแสหนึ่งเดียวของชีวิตเราบนโลกนี้สิ้นสุดลง  เราจะได้คู่ควรแก่การได้รับอนุญาตให้เข้าไปในงานเลี้ยงมงคลสมรสกับพระองค์  และได้รับการนับว่าเป็นผู้ได้รับพรจากพระเจ้า  แทนที่จะเป็นเช่นเดียวกับคนรับใช้ที่เลวและเกียจคร้าน  ซึ่งถูกกันห่างออกไป  ตามพระบัญชาของพระเจ้า  สู่ไฟนรกนิรันดร สู่ความมืดมนภายนอก ซึ่งจะมีแต่เสียงร่ำไห้และเสียงขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน (พระศาสนจักรข้อ 48.3, มธ. 22:13; เทียบ ฮบ. 9:27; มธ. 25:13, 26, 30, 31-36) (หนังสือ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เล่ม ข้อ1036)

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4663
11903
82607
405614
423502
17888879
Your IP: 3.235.75.174
2020-05-30 12:38

สถานะการเยี่ยมชม

มี 414 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk