foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3636
18715
74888
230704
368105
14105212
Your IP: 18.204.227.250
2019-10-17 05:11

สถานะการเยี่ยมชม

มี 172 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เทวดา ทูตสวรรค์ เทพ (Angel)
    เทวดาหรือทูตสวรรค์ คือสิ่งสร้างที่เป็นจิตล้วน ไม่มีร่างกาย ไม่อาจมองเห็นได้และเป็นอมตะ เทวดาเหล่านี้มีทั้งสติปัญญาและอำเภอใจ เนื่องจากพวกท่านพิศเพ่งพระเจ้าหน้าต่อหน้าอยู่ตลอดเวลา พวกท่านถวายเกียรติแด่พระองค์ รับใช้และเป็นผู้ถือสารของพระองค์ในการปฏิบัติพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จไปในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น

เทวดาเป็นจิตบริสุทธิ์ชนิดหนึ่ง (a pure spirit) ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น  และพระเจ้าทรงเป็นผู้ใช้เทวดาทั้งหลายในฐานะผู้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์   คำว่า “เทวดา” ในภาษาอังกฤษคือ “angel” มาจาก “aggelos”  ในภาษากรีก มีความหมายว่า “ผู้ส่งสาร”  ในพันธสัญญาเดิมมีกรณีพิเศษสำหรับการใช้คำที่มีความหมายเหมือน angel  คือ malak  อันเป็นคำในภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่า “ผู้ส่งสาร” ด้วยไว้ 2 กรณี  คือ ประกาศกมาลาคี (Malachi) ได้นำคำนี้มาใช้เป็นชื่อของตน  เพราะโดยตัวท่านเองก็เป็นผู้ส่งสารคนหนึ่ง  และท่านได้ทำนายเกี่ยวกับการมาของ “ผู้ส่งสารแห่งพันธสัญญาใหม่” ซึ่งก็คือพระเยซูคริสตเจ้า (มลค. 3:1)
    แม้คำว่า “เทวดา” ในพระคัมภีร์ไบเบิลจะหมายถึง “ผู้ส่งสาร”  แต่ส่วนใหญ่ก็นำมาใช้เรียก ชาวสวรรค์ (heavenly beings)  และบางครั้งก็นำมาใช้กับผู้ส่งสารที่เป็นมนุษย์  มาลาคีเองได้กล่าวไว้ว่า ปุโรหิตคนหนึ่ง คือ ทูตคนหนึ่งของพระเจ้าจอมโยธา (มลค. 2:7)  และในหนังสือวิวรณ์ผู้นำแห่งคริสตจักรทั้ง 7 ที่อยู่ในแคว้นเอเชียก็ถูกเรียกว่า ทูตสวรรค์(angel) (มลค. 1:20; 2:1 ฯลฯ)   แต่เมื่อเราพบกับผู้ส่งสารทั้งหลายที่ทำสิ่งมหัศจรรย์มากมาย  จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า พวกเขาก็คือชาวสวรรค์ที่เป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า  ทำงานเพื่อพระองค์และเพื่อประโยชน์สูงที่สุดแก่มวลมนุษย์
    นักเทววิทยาได้จำแนกเทวดาที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลไว้หลายประเภท ซึ่งเทวดาทั้งหลายก็ร่วมงานกับพระเจ้าในหลายลักษณะ ได้แก่ การมีส่วนในสภาของพระเจ้า (God’s court)   ในกองทัพของพระเจ้า   เทวดาช่วยพระเจ้าในการปกครองโลก  (assist God in the government of the world) และเป็นผู้ส่งสารมายังมนุษย์ทั้งหลาย และพระศาสนจักรจัดให้มีการฉลองเทวดาทั้งหลายในวันที่ 2 ต.ค. ซึ่งจัดให้เป็นวันฉลองอารักขเทวดา
ในบรรดาเทวดา อัครเทวดาเป็นเทวดาที่คริสตชนรู้จักมากที่สุด ซึ่งมีอยู่เพียง 3 องค์ คือ มีคาแอล (Michael)  ราฟาแอล  (Raphael) และกาเบรียล (Gabriel)  และอัครเทวดาองค์หนึ่งที่เป็นผู้ส่งสารที่สำคัญในพระธรรมใหม่ ก็คือ อัครเทวดากาเบรียล เป็นอัครเทวทูตที่มีการกล่าวถึงในพระคัมภีร์ 4 ครั้ง คือ ดนล. 8:16, 9:21  ลก. 1:19, 26  คำว่า กาเบรียล มาจากคำในภาษาฮีบรู แปลว่า พลังของพระเจ้าผู้เข้มแข็ง (the Power of God) เป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงส่งมาอธิบายความฝันให้ดาเนียล  ในพระธรรมใหม่เป็นทูตสวรรค์ที่ประจักษ์มาหาเศคาริยาห์และพระนางมารีย์  แม้นักพระคัมภีร์จะไม่ได้ยืนยันว่า เทวดากาเบรียลมีอยู่จริง  แต่คริสตชนก็มีความศรัทธาและให้ความเคารพต่อท่านในฐานะอัครเทวดาองค์หนึ่งทั้งๆที่พระคัมภีร์ไบเบิลมิได้ให้ฐานะนี้แก่ท่าน  มีเพียงกล่าวถึงใน ลก1:19 เรื่องที่เทวดากาเบรียลยืนยันว่า ท่านได้เฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า  -บางทีอาจจะได้มาจากการอ้างถึง ทบต. 12:15 (New Catholic Encyclopedia)