^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

เทวดา ทูตสวรรค์ เทพ (Angel)

เทวดา ทูตสวรรค์ เทพ (Angel)
    เทวดาหรือทูตสวรรค์ คือสิ่งสร้างที่เป็นจิตล้วน ไม่มีร่างกาย ไม่อาจมองเห็นได้และเป็นอมตะ เทวดาเหล่านี้มีทั้งสติปัญญาและอำเภอใจ เนื่องจากพวกท่านพิศเพ่งพระเจ้าหน้าต่อหน้าอยู่ตลอดเวลา พวกท่านถวายเกียรติแด่พระองค์ รับใช้และเป็นผู้ถือสารของพระองค์ในการปฏิบัติพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จไปในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น

เทวดาเป็นจิตบริสุทธิ์ชนิดหนึ่ง (a pure spirit) ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น  และพระเจ้าทรงเป็นผู้ใช้เทวดาทั้งหลายในฐานะผู้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์   คำว่า “เทวดา” ในภาษาอังกฤษคือ “angel” มาจาก “aggelos”  ในภาษากรีก มีความหมายว่า “ผู้ส่งสาร”  ในพันธสัญญาเดิมมีกรณีพิเศษสำหรับการใช้คำที่มีความหมายเหมือน angel  คือ malak  อันเป็นคำในภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่า “ผู้ส่งสาร” ด้วยไว้ 2 กรณี  คือ ประกาศกมาลาคี (Malachi) ได้นำคำนี้มาใช้เป็นชื่อของตน  เพราะโดยตัวท่านเองก็เป็นผู้ส่งสารคนหนึ่ง  และท่านได้ทำนายเกี่ยวกับการมาของ “ผู้ส่งสารแห่งพันธสัญญาใหม่” ซึ่งก็คือพระเยซูคริสตเจ้า (มลค. 3:1)
    แม้คำว่า “เทวดา” ในพระคัมภีร์ไบเบิลจะหมายถึง “ผู้ส่งสาร”  แต่ส่วนใหญ่ก็นำมาใช้เรียก ชาวสวรรค์ (heavenly beings)  และบางครั้งก็นำมาใช้กับผู้ส่งสารที่เป็นมนุษย์  มาลาคีเองได้กล่าวไว้ว่า ปุโรหิตคนหนึ่ง คือ ทูตคนหนึ่งของพระเจ้าจอมโยธา (มลค. 2:7)  และในหนังสือวิวรณ์ผู้นำแห่งคริสตจักรทั้ง 7 ที่อยู่ในแคว้นเอเชียก็ถูกเรียกว่า ทูตสวรรค์(angel) (มลค. 1:20; 2:1 ฯลฯ)   แต่เมื่อเราพบกับผู้ส่งสารทั้งหลายที่ทำสิ่งมหัศจรรย์มากมาย  จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า พวกเขาก็คือชาวสวรรค์ที่เป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า  ทำงานเพื่อพระองค์และเพื่อประโยชน์สูงที่สุดแก่มวลมนุษย์
    นักเทววิทยาได้จำแนกเทวดาที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลไว้หลายประเภท ซึ่งเทวดาทั้งหลายก็ร่วมงานกับพระเจ้าในหลายลักษณะ ได้แก่ การมีส่วนในสภาของพระเจ้า (God’s court)   ในกองทัพของพระเจ้า   เทวดาช่วยพระเจ้าในการปกครองโลก  (assist God in the government of the world) และเป็นผู้ส่งสารมายังมนุษย์ทั้งหลาย และพระศาสนจักรจัดให้มีการฉลองเทวดาทั้งหลายในวันที่ 2 ต.ค. ซึ่งจัดให้เป็นวันฉลองอารักขเทวดา
ในบรรดาเทวดา อัครเทวดาเป็นเทวดาที่คริสตชนรู้จักมากที่สุด ซึ่งมีอยู่เพียง 3 องค์ คือ มีคาแอล (Michael)  ราฟาแอล  (Raphael) และกาเบรียล (Gabriel)  และอัครเทวดาองค์หนึ่งที่เป็นผู้ส่งสารที่สำคัญในพระธรรมใหม่ ก็คือ อัครเทวดากาเบรียล เป็นอัครเทวทูตที่มีการกล่าวถึงในพระคัมภีร์ 4 ครั้ง คือ ดนล. 8:16, 9:21  ลก. 1:19, 26  คำว่า กาเบรียล มาจากคำในภาษาฮีบรู แปลว่า พลังของพระเจ้าผู้เข้มแข็ง (the Power of God) เป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงส่งมาอธิบายความฝันให้ดาเนียล  ในพระธรรมใหม่เป็นทูตสวรรค์ที่ประจักษ์มาหาเศคาริยาห์และพระนางมารีย์  แม้นักพระคัมภีร์จะไม่ได้ยืนยันว่า เทวดากาเบรียลมีอยู่จริง  แต่คริสตชนก็มีความศรัทธาและให้ความเคารพต่อท่านในฐานะอัครเทวดาองค์หนึ่งทั้งๆที่พระคัมภีร์ไบเบิลมิได้ให้ฐานะนี้แก่ท่าน  มีเพียงกล่าวถึงใน ลก1:19 เรื่องที่เทวดากาเบรียลยืนยันว่า ท่านได้เฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า  -บางทีอาจจะได้มาจากการอ้างถึง ทบต. 12:15 (New Catholic Encyclopedia) 

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1899
9291
1899
60043
420929
17964237
Your IP: 34.238.190.122
2020-06-07 05:51

สถานะการเยี่ยมชม

มี 172 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk