^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

ชาวอิสราเอล (Israel)

ชาวอิสราเอล (Israel)
    เป็นชนชาติตามพระสัญญา สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาด้วย (ปฐก. 17:1-2) ได้รับนามว่า “บุตรหลานของอิสราเอล” เมื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อ ยาโคบเป็น “อิสราเอล” (ปฐก. 32:23-34)  ดังนั้นชื่อ “อิสราเอล” จึงเป็นทั้งชื่อของยาโคบและชื่อของชนชาติหนึ่งด้วย  พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและมีความผูกพันอยู่กับยาโคบทั้งให้พระสัญญาสืบทอดต่อไปถึงประชากรของพระองค์  จากความจริงพื้นฐานนี้ พระสัญญาของพระเจ้าได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาที่เมืองเชเคม  ชาวอิสราเอล 12 เผ่า(ตระกูล) ซึ่งเกิดจากยาโคบจึงได้มีการจัดตั้งถิ่นฐาน  โดยอาศัยชื่อ “อิสราเอล” นี้ ทายาทของอับราฮัมได้เป็นผู้มีความสัมพันธ์หนึ่งเดียวกับพันธสัญญาของพระเจ้าอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น (อพย. 19:3-4; ยชว. 24) 

ในระหว่างเวลาที่ 10 เผ่าทางตอนเหนือรวมตัวกันเป็นอาณาจักรอิสราเอล(931-721 ก.ค.ศ.)นั้น ชาวอิสราเอลก็ได้กลายเป็นชนชาติหนึ่งที่มีการปกครองตนเอง  หลังการเป็นเชลยที่บาบิโลนนั่นเอง คำนี้จึงได้เป็นคำที่มีความหมายในทางศาสนาและเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับอนาคตของยุคพระเมสสิยาห์ในเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้ว ด้วยการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้าคือ พระเยซูคริสตเจ้าอยู่ในตระกูลยูดาห์ ราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิ ด
พระเยซูเจ้าทรงสถาปนาพระศาสนจักรให้เป็น “อิสราเอลใหม่” ให้ได้ชื่นชมพระสัญญา   พระสิริรุ่งโรจน์และการได้เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า (รม. 9:3-18, 2 คร. 3:18)   อิสราเอลใหม่จะปรากฏเมื่อชาวยิวได้รวมกับชาวต่างชาติเป็นพระศาสนจักร (รม. 11:25-29)
    สภาสังคายนาวาติกันที่ 2  ประกาศว่า “ชาวอิสราเอล ในฐานะเป็นคนมีเนื้อหนัง คราวระเหเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย” ยังได้ชื่อว่า เป็นพระศาสนจักรของพระเจ้า (เทียบ กดว. 20:4, ฉธบ. 23:1) ในทำนองเดียวกัน อิสราเอลใหม่ที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้าในโลกปัจจุบันนี้ เพื่อแสวงหานครอันถาวรที่จะเกิดขึ้น (เทียบ ฮบ. 13:14)  ก็ได้ชื่อว่า เป็นพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า (เทียบ มธ. 16:18)  เพราะว่าพระองค์ทรงได้มาด้วยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์ (เทียบ กจ. 20:28)  ได้ประทานพระจิตของพระองค์แก่พระศาสนจักร  และทรงจัดเตรียมพระศาสนจักรด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เหมาะกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันแลเห็นได้ในสังคม และมีบทบาทที่สำคัญในสังคมโลก (เอกสารจากสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 “พระศาสนจักร” LG 9)
    ตามสถิติ คนยิวมีจำนวน 0.2 % ของคนทั้งโลกเท่านั้น แต่ 20% ของคนที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นคนยิว และ 30% ของศาสตร์อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาเป็นคนยิว นี่เป็นผลการสอนลูกในครอบครัว บุคคลสำคัญในการสอนลูกในครอบครัวของคนยิว ก็คือมารดา

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4060
11903
82004
405011
423502
17888276
Your IP: 3.235.75.174
2020-05-30 11:24

สถานะการเยี่ยมชม

มี 361 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk