^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

การภาวนา (Prayer)

การภาวนา (Prayer)
การภาวนาเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมในทางศาสนาด้วยความกระตือรือร้นซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้  การภาวนานั้นต่างจากการถวายบูชาตรงที่การถวายบูชาจำเป็นต้องมีศาสนบริกร (Minister)  การภาวนาคือ การยกจิตใจ (mind) หรือวิญญาณ (soul) ขึ้นไปหาพระเจ้า  และสามารถจำแนกรูปแบบการภาวนาตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
 1)การถวายพรและการนมัสการ (Blessing and Adoration),
2) การวอนขอ (Petition),
3) การเสนอวิงวอนแทน(Intercession),
4) การขอบพระคุณ (Thanksgiving),
และ 5) การสรรเสริญ (praise) (ดูรายละเอียดใน ประมวลคำสอน
พระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 550-556 และคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 2656-2649)  ทั้งยังถูกแบ่งโดยลักษณะของการแสดงออกด้วยคือ การภาวนาด้วยวาจา (vocal prayer) เป็นการท่องจำตามบทภาวนาที่เป็นแบบแผน เช่นบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย (Lord’s Prayer) หรือสวดสายประคำ (the Rosary)   การภาวนาด้วยจิตใจ (mental prayer)เป็นการกำหนดทิศทางและควบคุมความคิดให้มุ่งไปหาพระเจ้า หรือความจริงแห่งศาสนา(อ้างถึง Meditation)   การภาวนาอาจจะเป็นการปฏิบัติส่วนตัว(private)คือ โดยลำพังตนเอง  หรือเป็นการปฏิบัติโดยส่วนรวม (public)คือ โดยกลุ่ม (group) หรือในนามของประชาคมที่มาร่วมกัน   การภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการช่วยให้รอดพ้น เพราะการภาวนาเป็นการแสวงหา (seeking) และการแสดงออกถึง “อำนาจแห่งพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น” (power of God unto salvation) คือเป็นการเข้าร่วมระหว่างวิญญาณกับพระเจ้า (the soul’s communion with God)   พระคริสตเจ้าเองทรงเป็นตัวอย่างของบุคคลแห่งการภาวนา  พระองค์ภาวนาต่อพระบิดาในทุกขณะชีวิตของพระองค์และมนุษย์ก็ภาวนาในพระนามของพระองค์ (ยน. 14:13-14) (อ้างถึง Intercession: Mass; Liturgy)
     
การภาวนาคือการยกจิตใจมุ่งสู่พระเจ้าในความรัก ควรภาวนาผ่านทางพระคริสตเจ้า เป็นส่วนตัวและส่วนรวม  การภาวนาทำให้เรามีสติและมีความกล้าหาญในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
    พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการภาวนาที่เป็นการสรรเสริญและการวอนขอว่า “การภาวนาเป็นการสนทนาชั้นหนึ่งที่มนุษย์สามารถปรารถนาให้เกิดขึ้นได้ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า  การยอมรับการมีอยู่แห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านั้นเป็นระบบความเชื่ออย่างหนึ่ง  และความต้องการจะภาวนาก็เกิดขึ้นเองจากภายในตัวคนๆนั้นและกลายเป็นหน้าที่หนึ่งที่จะต้องกล่าวถ้อยคำหนึ่งกับพระองค์…  เพราะถ้าพระเจ้าทรงดำรงอยู่  ถ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เราเข้าเฝ้าได้ง่าย  เราก็ควรถวายถ้อยคำหนึ่งอันเป็นการแสดงออกถึงความคิด  ความรู้สึกของเราแด่พระองค์ เป็นการทดแทนบุญคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเรา และสิ่งนี้เป็นความจำเป็นทางด้านศีลธรรมแก่จิตประการหนึ่ง”
สิ่งที่เราได้รับจากการภาวนาคือผลของพระจิต 12 ประการ  เป็นผลิตผลแรกของสิริมงคลนิรันดร ความรัก (charity)  ความชื่นชม (Joy)  ความสงบ (Peace)  ความอดทน (Patience)  ความเมตตา (Kindness)  ความดี (Goodness)  ความใจดี (Generosity)  ความอ่อนโยน (Gentleness) ความซื่อสัตย์ (Faithfulness)  ความถ่อมตน (Modesty)  การรู้จักควบคุมตนเอง (Self - control)  ความบริสุทธิ์ (Chastity)  

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2577
9291
2577
60721
420929
17964915
Your IP: 34.238.190.122
2020-06-07 07:39

สถานะการเยี่ยมชม

มี 130 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk