เอเซีย หมายถึงเขตปกครองของจักรวรรดิโรมันในภาคตะวันตกของเอเซียน้อยหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเอเฟซัสพระศาสนจักรทั้งเจ็ดที่หนังสือวิวรณ์กล่าวถึงล้วนอยู่ในเขตปกครองนี้ (ดูวว 1:11)