แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สันติสันติสุข รากศัพท์ภาษาฮีบรู “shalom” หมายถึง “ความครบถ้วน” “ความบริบูรณ์” “การทำให้สำเร็จ” “(ชำระหนี้จน) หมดสิ้น” “ความเติบโตเต็มที่” “ความสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง” “ความสอดคล้องกลมกลืน” “ความปลอดภัย” “ความสุข” “ความมั่งคั่งรุ่งเรือง” ฯลฯ

หมายความรวมทั้งภาวะที่ปลอดจากสงครามและสิ่งก่อกวนใดๆ พระคัมภีร์และโดยเฉพาะนักบุญเปาโลจึงใช้คำนี้เป็นคำอวยพรแสดงความปรารถนาดีแก่ผู้คุ้นเคยในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้นจดหมาย ขอให้พระเจ้าประทานพระพรสุขภาพและความสำเร็จต่างๆให้แก่ผู้นั้น