แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ส่วนของกระโจมที่ประทับ หรือส่วนที่อยู่ติดกับห้องชั้นในสุดของพระวิหาร (ซึ่งเรียกว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด”) โดยมีม่านกั้นแยกจากกัน เป็นที่ตั้งพระแท่นเผา กำยาน โต๊ะตั้งขนมปังถวายและคันประทีป ห้องนี้ยังเรียกอีกว่า “วิสุทธิสถาน”