เทศกาลขนมปังไร้เชื้อ เป็นเทศกาลที่ต่อเนื่องกับเทศกาลปัสกา คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 21 ของเดือนที่หนึ่งตามปฏิทินของชาวยิว ในวันแรกจะมีการชำระบ้านให้ปราศจากเชื้อแป้ง และตลอดเจ็ดวันจะกินแต่ขนมปังไม่ใส่เชื้อ ในวันแรกและวันที่เจ็ดจะมีการประชุมศักดิ์สิทธิ์ ในสองวันนี้จะทำงานไม่ได้นอกจากการเตรียมอาหาร