แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โคราห์ (1) คนเลวีที่กบฏต่อโมเสสและอาโรน เขาไม่ยอมรับในความเป็นผู้นําของโมเสสกับอาโรน และไม่พอใจที่ชาวอิสราเอลไม่ได้เข้าไปคานาอันแบบเร็วทันใจ โคราห์กับพวกพ้องตาย เพราะปฏิเสธผู้นําที่พระเจ้าเลือกสรรไว้และกบฏต่อพระองค์ กดว. 16 (2) บุตรชายของเลวี ลูกหลานเขาเป็นนักร้องในพระวิหาร 1 พศด. 6:37; สดด. 44-49