แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เคลโอปัส ในวันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากตาย เคลโอปัสกับเพื่อนงุนงงกับจุดจบของพระเยซูผู้ที่พวกเขาคิดว่าเป็นพระเมสสิยาห์ เขาได้เดินทางจากเยรูซาเล็มไปเอมมาอูส และระหว่างทางนั้นก็มีชายแปลกหน้ายกพันธสัญญาเดิมมาไขข้อข้องใจทั้งหลายแหล่ ซึ่งทําให้ใจเขาเร่าร้อนภายใน เมื่อถึงที่หมายก็เชื้อเชิญชายผู้นั้นให้ร่วมรับประทานอาหารด้วย ขณะที่ผู้นั้นขอบพระคุณพระเจ้าและหักขนมปัง พวกเขาก็รู้เลยว่าเป็นพระเยซูเอง จึงรีบกลับเยรูซาเล็มทันทีเพื่อนําข่าวดีนี้ไปบอกกับสาวกคนอื่นๆ ลก. 24:13-53