แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เคทูราห์ ภรรยาคนที่สองของอับราฮัม ปฐก. 25:1-4