แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คานาอัน บุตรชายของฮาม ผู้ลบหลู่โนอาห์บิดาของตน ปู่โนอาห์จึงสาปแช่งคานาอันกับลูกหลานของเขา (คนคานาอัน) ปฐก. 9:18-27