แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โกลิอัท ทหารร่างยักษ์ชาวฟิลิสเตียจากกัท สูงถึง 9 ฟุต ดาวิดฆ่าเขาตายด้วยสายสลิง โกลิอัทล้มคะมำและดาวิดตัดศีรษะด้วยดาบของโกลอัทเอง กองทัพของฟีลิสเตียต้องแตกกระเจิงไป 1 ซมอ. 17