แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกหะซี คนใช้ของประกาศกเอลีชา เมื่อนาอามานมาหาเอลีชาและหายจากโรคเรื้อน เกหะซีไปรับของขวัญที่เอลีชาปฏิเสธ แถมยังมาโกหกเอลีชาอีก โทษที่ได้รับคือตัวเขาเองกลับเป็นโรคเรื้อน แต่เขายังเป็นคนใช้ของเอลีชาต่อไปอีก และบอกเล่าถึงการอัศจรรย์ที่เอลีชาทําให้กษัตริย์เยโฮรัมฟัง 2 พกษ. 4-5; 8:4-6