แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กามาลิเอล ฟาริสีผู้มีชื่อเสียง เป็นอาจารย์ของเปาโล และสมาชิกสภายิว ขณะอัครสาวกถูกจับและถูกไต่สวน สมาชิกสภาบางคนต้องการประหารชีวิตพวกเขา แต่กามาลิเอล เตือนว่า “จง​เลิก​สนใจ​คน​เหล่า​นี้​และ​ปล่อย​เขา​ไป​เถิด เพราะ​ถ้า​แผน​การ​และ​กิจการ​ของ​เขา​มา​จาก​มนุษย์ แผน​การ​และ​กิจการ​นั้น​ก็​จะ​สลาย​ไป​เอง ​แต่​ถ้า​มา​จาก​พระ​เจ้า ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ทำลาย​เขา​ไม่​ได้ ยิ่งกว่านั้น ท่าน​จะ​กลับ​เป็น​ผู้​ต่อสู้​กับ​พระ​เจ้า​เสีย​เอง”  กจ. 5:34-40; 22:3