แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กัลลิโอ ผู้ว่าราชการแคว้นอาคายา ชาวโรมัน ประมาณ ค.ศ. 51-53 กัลลิโอเป็นครูของจักรพรรดินีโร และเป็นพี่น้องกับนักปราชญ์เซเนคา ขณะเป็นผู้ว่าแคว้นอาคายา กัลลิโอตั้งสํานักงานที่โครินธ์ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เปาโลอยู่ที่นั่น ชาวยิวเกรงว่าคําเทศนาของเขาจะเกิดผล จึงเกลี้ยกล่อมกัลลิโอให้ลงโทษเปาโล แต่กัลลิโอไม่ยอมเข้าไปพัวพันกับกฎหมายชาวยิว เปาโลจึงได้ทํางานที่นั่นต่อไป กจ. 18:12-17