เรียงลำดับบุคคลในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ว่าท่านใดมาก่อน ท่านใดมาทีหลัง

วิธีเล่น

  • ลากรูปภาพไปยังกล่องสี่เหลี่ยมด้านบน เรียงจากซ้ายไปขวานะครับ ภายในเวลา 20 วินาที

ot1