แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

bible test

สวัสดีครับ
พบกับหัวข้อทดสอบความรู้พระคัมภีร์กันอีกแล้วนะครับ คราวนี้เรามาทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานที่กันบ้าง "การเดินทางในพระคัมภีร์" มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 7 นาที

*** เข้าสู่คำถาม ***