การเดินทางในพระคัมภีร์

bible test

สวัสดีครับ
พบกับหัวข้อทดสอบความรู้พระคัมภีร์กันอีกแล้วนะครับ คราวนี้เรามาทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานที่กันบ้าง "การเดินทางในพระคัมภีร์" มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 7 นาที

*** เข้าสู่คำถาม ***