แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

bible test

สวัสดีครับ
พบกับหัวข้อทดสอบความรู้พระคัมภีร์กันอีกแล้วนะครับ คราวนี้เรามาทดสอบความรู้เกี่ยวกับหมวดทารกในพระคัมภีร์ คำถามหมวดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 5 นาที

::: เข้าสู่คำถาม :::