สิ่งไหนไม่เข้าพวก

bible test 1

สวัสดีครับ
พบกับหัวข้อทดสอบความรู้พระคัมภีร์กันอีกแล้วนะครับ คราวนี้เรามาทดสอบความรู้เกี่ยวกับหมวดสิ่งไหนไม่เข้าพวกกัน คำถามหมวดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 5 นาที

::: เข้าสู่คำถาม :::