แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

IMG 9896 resize

     วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017 (วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์) คุณพ่อ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดให้มีพิธีโปรดศีลล้างบาปสำหรับผู้ใหญ่ที่ประสงค์จะเป็นคริสตชนจำนวน 19 คน และศีลกำลัง 4 คน รวมผู้รับศีลทั้งสิ้น 23 คน
     โดยมี คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชเป็นประธานในพิธีโปรดศีลล้างบาปและศีลกำลัง คุณพ่อ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ร่วมพิธี ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม (วันอาทิตย์สมโภชปัสกา) บรรดาผู้ใหญ่ที่ได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลังแล้วนั้นก็ได้มาร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลปัสกาโดยพร้อมเพียงกันอีก ดังรายนามต่อไปนี้

+++ ประมวลภาพ +++