แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
img_6263_resize
ล้างบาปผู้ใหญ่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2012(วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์) คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญจัดให้มีพิธีโปรดศีลล้างบาปสำหรับผู้ใหญ่ที่ประสงค์จะเป็นคริสตชนจำนวน 21 คน โดยมีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราชเป็นประธานในพิธีโปรดศีลล้างบาปและศีลกำลัง