แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

DSCN3979

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013 คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ได้มาเป็นประธานในพิธีวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ และมีพิธีศีลล้างบาปผู้ใหญ่ 3 คน

 ประมวลภาพ