แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

P1170135 resize
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2013 (วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์) อาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ (ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท) แก่ผู้ใหญ่ที่สมัครใจเข้าเป็นคริสตชนรวม 14 คน และรับศีลล้างบาป 2 คน โดยคุณพ่อ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)