foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

 DSC 1765

   สุขสันต์วันปัสกาครับพี่น้องทุกท่าน แผนกคำสอนผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต และแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯมีความยินดีเป็นพิเศษสำหรับปัสกาปีนี้ เนื่องจากพระจิตเจ้าได้อวยพรคริสตชนไทยหลายต่อหลายสิ่ง ทั้งที่เราอาจนึกถึง และนึกไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเรียกการเป็นคริสตชน
    การที่มนุษย์คนหนึ่งเติบโตมาในสังคม หรือครอบครัวที่รายล้อมไปด้วยความเชื่ออื่น ศาสนาอื่น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่ง กลับมาสนใจเรื่องของพระเจ้า และก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หลายท่าน อาจต้องฝ่าฟันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือคนรอบข้าง เหตุเผลเพราะ “พวกเขาเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า” และท้ายที่สุด ด้วยการนำของพระจิตเจ้า พระหรรษทานที่พวกเขาได้รับ ก็ทำให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ “ชีวิตคริสตชนได้อย่างสง่างาม” และเมื่อวันทีเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งพวกเราคริสตชนเรียกกันว่า “เสาร์ศักดิ์สิทธิ์” วันก่อนพระเยซูเจ้าจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย และนำมาซึ่ง ชัยชนะแห่งความบาป

...........ประมวลภาพ............