ประมวลภาพพิธีฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ (เอฟฟาธา)2015(ชุด2)

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok