foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC 6592 resize

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 4 เมษายน 2015     แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดพิธีเอฟฟาธา ตามกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ-แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   

พิธีเอฟฟาธา (พิธีสัมผัสหูและปาก) นี้เป็นสัญลักษณ์แสดงแสดงว่าใครจะได้ยินพระวาจาของพระเป็นเจ้า และประกาศพระวาจา เพื่อจะเอาตัวรอดได้นั้น  จำเป็นต้องพึ่งพระหรรษทาน

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการร่วมรับประทานอาหารเช้า การต้อนรับผู้เตรียมรับศีลฯ การอบรมบทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่อุปถัมภ์และคริสตชนใหม่โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อมและคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช พิธีเอฟฟาธาและการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน    พระคุณเจ้าคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิชได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งพระสงฆ์กว่าสิบองค์มาร่วมพิธีนี้ด้วย    ยังมีนักศึกษาศูนย์คริสตศาสนธรรมชั้นปีที่ 2 จำนวน 29 คนมาช่วยขับร้องเพลงในพิธี    ในปีนี้มีวัดจำนวน 23 แห่งจัดส่งผู้เตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์จำนวน 173 คนและพ่อแม่อุปถัมภ์จำนวน 96 คนเข้าร่วมพิธี    ช่วงท้ายของกิจกรรม ทางแผนกฯ ยังได้จัดของชำร่วยสายประคำให้แก่ผู้เตรียมรับศีลฯ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการหมั่นสวดภาวนาเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคริสตชน    มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และกิจกรรมอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงความรักต่อพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์และปฏิบัติตามพระวาจาในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งได้เชิญชวนคริสตชนใหม่มาร่วมชุมนุมสังสรรค์กันในช่วงสมโภชพระจิตเจ้า 23-24 พฤษภาคมศกนี้ด้วย

จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีเอฟฟาธา

ดูภาพเพิ่มเติมที่

ประมวลภาพพิธีฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ (เอฟฟาธา)2015 (ชุด1)

ประมวลภาพพิธีฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ (เอฟฟาธา)2015(ชุด2)

ประมวลภาพพิธีฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ (เอฟฟาธา)2015 (ชุด3)

ประมวลภาพพิธีฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ (เอฟฟาธา)2015 (ชุด4)