foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSCN07933 resize

สุขสันต์วันปัสกาครับพี่น้องทุกท่าน ศูนย์คริสตศาสนธรรมมีความยินดีเป็นพิเศษสำหรับปัสกาปีนี้ เนื่องจากพระจิตเจ้าได้อวยพรคริสตชนไทยหลายต่อหลายสิ่ง ทั้งที่เราอาจนึกถึง และลืมนึกถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเรียกการเป็นคริสตชน
การที่มนุษย์คนหนึ่งเติบโตมาในสังคม หรือครอบครัวที่รายล้อมไปด้วยความเชื่ออื่น ศาสนาอื่น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่ง กลับมาสนใจเรื่องของพระเจ้า และก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หลายท่าน อาจต้องฝ่าฟันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือคนรอบข้าง เหตุเผลเพราะ “พวกเขาเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า” และท้ายที่สุด ด้วยการนำของพระจิตเจ้า พระหรรษทานที่พวกเขาได้รับ ก็ทำให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ “ชีวิตคริสตชนได้อย่างสง่างาม”
และเมื่อวันทีเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งพวกเราคริสตชนเรียกกันว่า “เสาร์ศักดิ์สิทธิ์” วันก่อนพระเยซูเจ้าจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย และนำมาซึ่ง ชัยชนะแห่งความบาป

ผู้เตรียมเป็นคริสตชนใหม่ในเขตสังฆมลฑลกรุงเทพฯ จำนวน 191 คนโดยประมาณ พร้อมพ่อแม่อุปถัมภ์ นักบวชชาย-หญิง ครูคำสอน รวมแล้ว 380 ท่าน ที่เข้าร่วมงาน “เอฟฟาธา” ณ หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ซึ่งในงานดังกล่าวทางคณะผู้จัดงานได้รับเกียรติ จากพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ประมุขแห่งสังฆมลฑลกรุงเทพฯ และ อุปสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และคุณพ่อท่านอื่นๆในเขตสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ทั้งวัดใกล้ วัดไกล อีกหลายท่าน
ภายในงานคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกร ดำเนินรายการลำดับต่างๆ เริ่มจาก นำผู้เข้าร่วมงาน สวดภาวนา โดยคุณสมบัติ งามวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ต่อด้วย การบรรยายพิเศษ สำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน หัวข้อ “ บทบาทและหน้าที่คริสตชน” โดยอุปสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และ หัวข้อ “บทบาทของพ่อแม่อุปถัมภ์” โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
และพักเบรกด้วยอาหารว่าง จากนั้น 10.45 นาฬิกาโดยประมาณ ผู้เตรียมเป็นคริสตชน ได้ซักซ้อม พิธีสำคัญ ครั้งหนึ่งในชีวิตการเป็นคริสตชน นั่นคือพิธี “เอฟฟาธา” โดยมีคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ช่วยดำเนินการซ้อม
11.00 น.พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ก็ได้โปรดศีลเจิมน้ำมันศีลล้างบาป แก่ผู้เตรียมเป็นคริสตชนใหม่ 191 คน
นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งในช่วงเทศกาลปัสกา ที่นอกจาก ชาวเราจะยินดีที่พระผู้ไถ่ของเรา กลับคืนพระชนม์ชีพจากความตาย ชนะความบาปแล้ว เรายังได้เห็น ผู้เตรียมเป็นคริสตชน จากเดิมที่เคยเป็นผู้ไม่เชื่อในพระเยซู แต่วันนี้ พวกเขากลับใจ พร้อมที่จะปล่อยให้บาป ตายไปกับชีวิตเก่า และเริ่มชีวิตใหม่ “ชีวิตคริสตชน” โดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างให้กับชีวิตพวกเขา
ทางคณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณ พระอัครสังฆราชฟรัสซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ท่านอุปสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม บรรดาคุณพ่อที่มาร่วมงาน ซิสเตอร์ ดร. มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกๆท่าน รวมทั้งนักศึกษาจากศูนย์ซีซี ที่ช่วยขับร้องบทเพลงในพิธี สร้างความสง่างามให้กับพิธี และท่านอื่นๆที่ได้มีส่วนร่วมให้พันธกิจของพระเจ้างานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ของพระเจ้าโปรดอำนวยพระพรแก่ทุกท่าน ขอบคุณครับ

จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีเอฟฟาธา 2014 อัครสังฆมฑลกรุงเทพฯ

 

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)