foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

จะนับถือศาสนาคริสต์ คาทอลิก มีขั้นตอนอย่างไร
IMG 8489 resizeอยากจะเป็นคาทอลิก
    ผู้คนที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย มีเหตุผลที่แตกต่างกัน มีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิก คุณอาจจะหมั้นหรือแต่งงานกับคาทอลิก คุณอาจจะเป็นสมาชิกของศาสนาคริสต์นิกายอื่น บางทีอาจจะได้รับศีลล้างบาปแล้ว หรือยังไม่ได้รับ หรือเป็นสมาชิกของศาสนาอื่น หรือไม่ได้เป็น คุณอาจจะมีคำถามหรือแสวงหาคำตอบที่สำคัญเกี่ยวกับชีวิตอยู่

พระศาสนจักรคาทอลิกยืนยันอะไร
    พระศาสนจักรคาทอลิกยืนยันว่าเป็นชุมชนที่มองเห็นได้ ก่อตั้งขึ้นโดยพระเยซูคริสตเจ้า และสร้างขึ้นโดยบรรดาศิษย์รุ่นแรกของพระองค์ คือบรรดดาอัครสาวก เราสามารถติดตามย้อนชีวิตของเรากลับไปเมื่อ 2000 กว่าปีที่แล้ว ถึงชีวิตของพระองค์ในโลกนี้ คำสอนและพันธกิจต่างๆของพระองค์ เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงให้ชายและหญิงได้พบกับสารของคริสตชน ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกจึงมีองค์กรการแพร่ธรรมเป็นหัวใจสำคัญ แสวงหาตลอดเวลาเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเป็นคาทอลิก ดังนั้น ในตอนแรก พระศาสนจักรจึงยินดีที่คุณกำลังพิจารณาชั้นตอนนี้ในชีวิตของคุณด้วยการอ่านบทความนี้

ฉันจะเริ่มต้นอย่างไร
    การติดต่อส่วนบุคคลดีกว่าการอ่านจุลสาร ดังนั้น สิ่งแรกที่คุณควรกระทำคือการพบกับพระสงฆ์คาทอลิกของวัดที่อยู่ใกล้ที่พักหรือที่ทำงานของคุณ พระสงฆ์จะสามารถพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องในการเป็นคาทอลิก ท่านสามารถพูดกับคุณเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและภูมิหลังของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉันจะหาข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างไร
    หากคุณไม่ทราบว่าวัดที่อยู่ใกล้กับคุณมากที่สุดอยู่ที่ใด คุณจะพบว่าวัดคาทอลิกโดยทั่วไปแล้วมักจะมีรายชื่ออยู่ในสมุดปฏิทินคาทอลิก เว็ปไซต์สังฆมณฑล ถ้าคุณสามารถพบวัดที่อยู่ใกล้ที่พักหรือที่ทำงาน วิธีที่ดีที่สุดคือการไปร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์หรือในวันธรรมดา และดูจดหมายข่าวหรือสารวัด เพื่อคุณจะได้เห็นบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคริสตชนท้องถิ่น นอกจากนี้อาจจะมีหนังสือพิมพ์คาทอลิก ซึ่งบอกคุณถึงชีวิตของพระศาสนจักรในส่วนอื่นๆ และทั่วโลก

กระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นและสิ้นสุดลงอย่างไร
    บางครั้งพระสงฆ์จะเสนอเพื่อช่วยคุณในการพิจารณาในการเป็นคาทอลิกด้วยการสอนด้วยตัวของพระสงฆ์เอง เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ว่าพระศาสนจักรคาทอลิกสอนอะไร และมองเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อคุณ นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและไม่ควรรีบเร่ง ไม่ว่าคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นก็ตาม อีกทางเลือกหนึ่งคือ การเรียนการสอนแบบกลุ่มกับคนอื่นๆ ที่อยู่ในสถานภาพเดียวกับคุณ ซึ่งอาจจะมีการเลือกชื่อต่างๆ กัน RCIA (Rite of Christian Initiation of Adults) การเดินทางแห่งความเชื่อ หรือชื่ออื่นที่คล้ายกัน กลุ่มนี้พบกันในช่วงเวลาหลายเดือน โดยปกติผู้ใหญ่ที่ปรารถนาจะเป็นคาทอลิกจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนวันปัสกา ซึ่งเป็นวันฉลองที่ใหญ่ที่สุดในปฏิทินคาทอลิก

ฉันต้องกระทำอะไรอีกเพื่อจะรับศีลล้างบาป
    ถ้าคุณไม่เคยรับศีลล้างบาป และดำเนินการต่อ คุณก็จะได้รับศีลล้างบาปและการยืนยัน แต่ถ้าคุณเคยรับศีลล้างบาปของคริสต์นิกายอื่นที่พระศาสนจักรคาทอลิกยอมรับว่าถูกต้อง คุณก็ไม่ต้องรับศีลล้างบาปอีก ดังนั้น คุณได้รับการยืนยันและได้รับการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับพระศาสนจักรคาทอลิก

เด็กคาทอลิกเมื่อเติบโตขึ้นเขาจะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
ศีลล้างบาป (กลายเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรของพระเจ้า)
ศีลมหาสนิท (การได้รับองค์พระผู้เป็นเจ้าปังแห่งชีวิต)
ศีลแห่งการคืนดี หรือการสารภาพบาป (การได้รับการอภัยบาป)
ศีลกำลัง (การได้รับความเข้มแข็งให้เป็นทหารของพระคริสตเจ้า)
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ (ได้รับศีลล้างบาปแล้วหรือยัง) คุณอาจได้รับการแนะนำให้รู้จักกับศีลทุกประการนี้ตลอดการเดินทางใหม่

มีใครบ้างไหมที่จะช่วยให้ฉันผ่านสิ่งเหล่านี้
โดยปกติชุมชนพระศาสนจักรทั้งหมดของวัดได้รับเชิญให้คอยสนับสนุนคุณ และมีฆราวาสส่วนหนึ่งที่เรียกว่าผู้แม่อุปถัมภ์หรือพี่เลี้ยงคอยช่วยคุณในช่วงเวลาที่เตรียมตัว โดยปกติผู้ที่กำลังเตรียมตัวจะได้รับการสนับสนุนในพิธีพิเศษในช่วงหลายเดือนนี้เพื่อนำไปสู่การเป็นคาทอลิกจากทางวัดหรืออาสนวิหาร สิ่งนี้เน้นว่าเมื่อคุณเป็นคาทอลิก คุณไม่ใช่อยู่เพียงลำพัง แต่คุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่กว้างขึ้นของพระศาสนจักรคาทอลิกในท้องถิ่นและทั่วโลก

ถ้าฉันไม่แน่ใจในบางอย่างหรือทุกอย่างจะเป็นอย่างไร
    ในการจัดการสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะเรียนกับพระสงฆ์ส่วนตัวหรือในกลุ่ม คุณจะมีโอกาสถามคำถามในสิ่งที่คุณคิด เพื่อแบ่งปันข้อสงสัยหรือปัญหาที่คุณอาจจะมี และพูดคุยเกี่ยวกับประวัติของคุณ สิ่งที่มีอิทธิพลในชีวิตของคุณ บางคนจะแนะนำหนังสือที่คุณสามารถอ่านได้ คุณควรจะมีพระคัมภีร์คาทอลิก และหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ที่อธิบายหลักความเชื่อคาทอลิกทั้งครบ

ฉันจะช่วยตัวฉันได้อย่างไร
    นอกเหนือไปจากนี้ คุณอาจจะพบว่าจะเป็นประโยชน์ในการพูดคุยกับคนอื่นๆ ที่คุณรู้ว่าเขาเป็นคริสตชน ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนๆ ของคุณ สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว หรือคนที่คุณทำงานด้วย คนที่จะเป็นคาทอลิกไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเสมอไป เหมือนในพระวรสาร เป็นสิ่งที่ท้าทาย พระเจ้าทรงพบปะกับเรา ในชีวิตของเราด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน และการติดต่อส่วนบุคคลกับผู้อื่นเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับบางอย่าง

ผลที่ตามมาคืออะไร
    ในฐานะคาทอลิก คุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้มีความเชื่อทั่วโลก และของวัดในท้องถิ่น คุณจะต้องทำความคุ้นเคยกับศีลธรรมคาทอลิก และคำสอนด้านสังคม คุณจะต้องมีความรับผิดชอบในการเป็นพ่อแม่ที่จะให้ความรู้เรื่องความเชื่อคาทอลิกให้กับบุตรหลานของคุณ เหนืออื่นใด ในขณะที่คุณเติบโตในความเชื่อ คุณจะเป็น “แสงสว่างของพระคริสตเจ้า” อย่างแท้จริง

สิ่งที่เกี่ยวกับอนาคตคืออะไร
    การเดินทางมิได้สิ้นสุดลงแค่ศีลกำลัง ในฐานะคาทอลิก คุณควรสวดภาวนาทุกวัน เข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ และในวันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เป็นวันฉลองบังคับ ดำเนินชีวตตามเทศกาลและวันฉลองต่างๆ ของพระศาสนจักร รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และดำเนินชีวิตด้วยความรักเมตตาแบบคริสตชนต่อเพื่อนมนุษย์ พระคริสตเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ปฏิเสธตนเอง แบกกางเขนของตน และติดตามพระองค์ คุณเป็นคนพิเศษและไม่ซ้ำกับใครในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์ทรงประสงค์สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และนำคุณไปหาพระองค์ ในขณะที่คุณกำลังไตร่ตรองว่าจะเป็นคาทอลิกอย่างไร คุณจงพยายมเปิดใจสู่น้ำพระทัยของพระเจ้า

สถานที่ติดต่อเรียนคำสอนสำหรับผู้สนใจ