foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2016 อาสนวิหารอัสสัมชัญจัดงานฉลองคริสต์มาสสำหรับผู้เรียนคำสอนผู้ใหญ่ ที่อาคารแพร่ธรรม ในโอกาสนี้ผู้เรียนได้ขอบคุณ และส่งมอบความสุขแด่คุณพ่อทั้งสอง คือคุณพ่อวินัย และคุณสมหมาย (ผู้สอน) และในทางกลับกัน คุณพ่อทั้งสองก็ได้มอบความสุขมากกว่าแก่ผู้เรียน โดยได้มอบของขวัญให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งอาหารเที่ยงอร่อยๆ อีกด้วย ไปชมภาพบรรยากาศกันครับ