foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

IMG 3619 resize

อาทิตย์ที่ 6  กรกฎาคม ที่ผ่านมา ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ได้เปิดศักราชใหม่ เริ่มต้นการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ รุ่น 2014/2015

ซึ่งคอร์สคำสอนผู้ใหญ่ดังกล่าว จะใช้เวลาสำหรับการเรียนทั้งหมด 8-10 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมนี้ จนถึงวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
บรรยากาศของวันแรกสำหรับการเปิดคอร์สคำสอนผู้ใหญ่ มีผู้สนใจเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ร่วม 15 คน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไป สำหรับการสอนเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนของผู้เรียนแต่ละคน 
นอกจากนี้ยังมีพี่เลี้ยงหน้าใหม่ เข้าร่วมการสอนวันแรก เพื่อนต้อนรับพี่น้องผู้สนใจเรียนคริสตศาสนธรรม วันอาทิตย์อีกด้วย
สำหรับท่านผู้อ่านท่านใด สนใจสมัครเรียน ยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับ ติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์คำสอนกรุงเทพฯครับ