แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

doc00123820210305153851 0011

เมื่อเราเจ็บป่วย เรามักจะคิดไปว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งเรา เมื่อคนที่เรารักเจ็บป่วย เรารู้สึกใจสลาย เราไม่ชอบที่จะเห็นพวกเขาเจ็บป่วยรุนแรง เราถึงกับบอกพระเจ้าว่าเราจะยอมรับทุกข์แทนเขาแทนที่จะเห็นพวกเขาทรมาน

โยเซฟคือบ่อเกิดแห่งความหวังสำหรับพวกเรา เมื่อเราและคนที่เรารักเจ็บป่วย ท่านวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา และผู้คนมักจะได้รับการรักษาให้หายผ่านทางอัศจรรย์แห่งความรักของพระเจ้า

โยเซฟผู้มีใจเมตตาเตือนเราให้ไว้วางใจในการดูแลของพระเจ้า ท่านเอาตัวของท่านเองอยู่ข้างเราขณะที่เรานอนอยู่บนเตียงเพื่อเราจะได้ไม่รู้สึกว่าทนทุกข์อยู่คนเดียว การอยู่ของท่านเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา

ท่านช่วยเราให้ระลึกได้ว่า เราแต่ละคนถูกเรียกให้แบกกางเขนของตนด้วยความรัก เราสามารถถวายความยากลำบากของเราและเปลี่ยนให้เป็นการกระทำด้วยความรักได้ เราสามารถบอกกับพระเจ้าได้ว่าเราปรารถนาที่จะร่วมทุกข์กับคนอื่นๆ ที่ทุกข์ทรมานมากกว่าเรา ด้วยการทำเช่นนี้ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าคนอื่นจะไม่ต้องทนทุกข์เพียงลำพัง เรายังทำให้กางเขนของคนอื่นเบาขึ้นอีกด้วย

เราสามารถร่วมมีส่วนร่วมกับพระทรมานของพระเยซูเจ้าได้ และเต็มใจที่จะแบกกางเขนของตนเช่นเดียวกับพระองค์ โดยการทำเช่นนี้ ความรักของพระเจ้าก็จะส่องแสงผ่านทางเรา