ImmaculateHeart re

 

เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เป็นบิดามารดา ที่จะอ่านพระวรสารของวันนี้ แล้วจินตนาการถึงความวิตกกังวล และการตำหนิตัวเองที่เอ่อล้นอยู่ภายในหัวใจของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ เมื่อท่านทั้งสองได้พบว่าหลังจากการเดินทางทั้งวันนั้น พระเยซูเจ้ากลับไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้ร่วมเดินทาง นอกจากนั้นเรายังสามารถบอกได้ถึงความโล่งใจอันยิ่งใหญ่ที่คลุกเคล้ากับความกังวลใจของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟเมื่อได้พบกับบุตรชายของตน

เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้เราประทับใจในความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบของพระนางมารีย์ และประหลาดใจในพระหรรษทานอันน่าพิศวงของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในดวงหทัยของพระนาง เมื่อสิบสองปีก่อนหน้านี้ พระนางมารีย์ได้รับฟังในสิ่งที่ทูตสวรรค์กาเบรียลได้เปิดเผยแก่พระนางว่า “ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู  เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์” (ลก 1:31-32)  เช่นเดียวกับเราทุกคน พระนางมารีย์มีความเชื่อและไว้ใจในการส่องสว่างของพระจิตเจ้า ที่จะช่วยให้พระนางได้เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยต่อพระนาง และสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในสิ่งที่พระเจ้ากำลังกระทำ “พระนางมารีย์ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดไว้ในพระทัย และยังทรงคำนึงถึงอยู่” (ลก 2:19) ; พระมารดาของเขาเก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในพระทัย (v.51)

เราได้เรียนรู้ว่า ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์นั้นอยู่เหนือดวงใจของแม่ทั้งปวง ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความรักต่อองค์พระบุตร ถึงแม้ว่าในพระคัมภีร์จะมีกล่าวถึงพระนางไม่มากนักในระหว่างการปฏิบัติพันธกิจของพระเยซู แต่พระนางมารีย์ได้ติดตามในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอย่างใกล้ชิด และพระนางยังเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเล็กๆ ที่ติดตามพระเยซูเจ้าไปจนถึงเนินเขากัลวารีโอ พระนางมารีย์ได้ภาวนาอยู่กับกลุ่มผู้ที่มีความเชื่อในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จมา และยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในพันธกิจของพระบุตรที่ปรารถนาให้เรารู้จัก และรักพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน

ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ได้พบกับความเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งเหมือดังที่สิเมโอนได้เคยทำนายไว้ก่อนหน้านี้ (ลก 2:34-35)  พระนางจึงตระหนักว่า ความรักนั้นเป็นเรื่องของการให้ตัวเองอย่างครบถ้วน (แก่คนอื่น) พระนางมารีย์ไม่เพียงแต่กล่าวกับทูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน” (ลก1:38) แต่ได้ดำเนินชีวิตตามวาจาเหล่านั้นอย่างนบนอบเชื่อฟัง พระนางมารีย์มีจิตใจที่มั่นคงและซื่อสัตย์ และสิ่งนี้คือแบบอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคน

 

Longley, B. (2020). Bible Alive June 2020. Republic of Ireland: Alive Publishing, 20 June 2020

 

ImmaculateHeart bw re