แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
fatima-message-nmการประจักษ์ของพระนางมารีย์ มีลักษณะอย่างไร

  • การเสด็จเยี่ยม (การประจักษ์) ของพระนางมารีย์ซ้ำแล้วซ้ำอีก มีความหมายอะไร เราอาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งที่มีความหมายเหนืออื่นใดหมดในการประจักษ์มาของพระนางมารีย์คือความรอดของมวลมนุษย์ นอกจากการประจักษ์ของพระนางมารีย์ที่พระศาสนจักรคาทอลิกรับรองเป็นทางการแล้ว ยังมีการประจักษ์มาของพระนางแก่คริสตชนบางท่านที่ได้รับภาระพิเศษในพระศาสนจักร การเสด็จเยี่ยม (การประจักษ์) ของพระนางมารีย์แก่บางบุคคลเหล่านี้เป็นการนำพระพรจากพระเจ้ามาประทานให้เฉพาะบางบุคคลเท่านั้น ดังเช่น นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา (ค.ศ. 1491-1556) นักบุญแอนโทนี คลาเรต์ (ค.ศ. 1807-1870) ฯลฯ ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจากพระนางมารีย์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพิเศษ
  • แต่ว่าการเสด็จเยี่ยม (การประจักษ์) ของพระนางมารีย์ที่ Gudalupe ที่ La Salette ที่ Lourdes และที่ Fatima นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนบุคคล หากแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล มีบางสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนๆ กัน ในการประจักษ์แต่ละครั้งคือ พระนางมารีย์ได้ทรงประจักษ์มาให้กับบุคคลที่ซื่อๆ ต่ำต้อย ไม่เด่นดังทั้งในสังคมและชีวิต ทางศาสนา กล่าวคือ
•    การประจักษ์ของพระนางมารีย์ที่ Gudalupe พระนางได้ทรงประจักษ์แก่หนุ่มอินเดียแดงคนหนึ่งที่เพิ่งรับศีลล้างบาปเข้าเป็นคริสตชน
•    การประจักษ์ของพระนางมารีย์ที่ La Salette พระนางได้ทรงประจักษ์แก่เด็กชายเล็กๆ คนหนึ่งและหญิงสาวอีกคนหนึ่ง
•    การประจักษ์ของพระนางมารีย์ที่ Lourdes พระนางได้ทรงประจักษ์แก่หญิงสาวชนบทจนๆ คนหนึ่ง
•    และการประจักษ์ของพระนางมารีย์ที่ Fatima พระนางได้ทรงประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแกะที่ซื่อๆ 3 คน

  • จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงเลือกสรรผู้ต่ำต้อยในสังคม ให้เป็นผู้เผยแสดงความช่วยเหลือของพระองค์ให้กับผู้มีอำนาจในสังคมฉันใด พระนางมารีย์ได้ทรงเลือกผู้ต่ำต้อยให้เป็นผู้นำสาส์นของพระนางสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดฉันนั้น สิ่งนี้ทำให้เรารำลึกถึงบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์ (Magnificat) ที่พระนางมารีย์ได้ขับร้องสรรเสริญพระเจ้า ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและพระนางตอบรับภารกิจในการเป็นมารดาของพระแมสซีอาห์ (พระเยซูคริสตเจ้า) (ลก 1:46-55)

ที่มา : หนังสือพระนางมารีย์ หนทางสู่พระเยซูคริสตเจ้า